Dokumentene under beskriver myndighetenes krav til teknisk utstyr som skal inngå i AutoPASS Samvirke. Helheten i infrastrukturen og tekniske myndighetskrav fremgår av dokumentene i AP-1- serien. Her inngår også dokumenter som er relevante for anbudsprosesser for vegkantutstyr. Dokumentene i AP-2-serien beskriver bl.a. krav til godkjenning av vegkantutstyr for bruk i AutoPASS Samvirke.
Mal for søknad og egenerklæring ligger i MS Word-format.

AP-1 Tekniske krav til utstyr for bruk i AutoPASS Samvirke

AP-2 Dokumenter relatert til test, godkjenning og idriftsettelse av utstyr til bruk i AutoPASS Samvirke

Sist oppdatert: