Dokumentene under beskriver myndighetenes krav til teknisk utstyr som skal inngå i AutoPASS Samvirke. Helheten i infrastrukturen og tekniske myndighetskrav fremgår av dokumentene i AP-1- serien. Her inngår også dokumenter som er relevante for anbudsprosesser for vegkantutstyr. Dokumentene i AP-2-serien beskriver bl.a. krav til godkjenning av vegkantutstyr for bruk i AutoPASS Samvirke.
Mal for søknad og egenerklæring ligger i MS Word-format. AP-3-serien beskriver dataformatene som skal benyttes i AutoPASS Samvirke.

AP-1
Tekniske kravdokumenter til utstyr for bruk i AutoPASS Samvirke

Dokument

Tittel

Versjon

Dato

AP-1.0

AutoPASS definisjoner, standarder og direktiver

2.0

 13. april   2021

AP-1.1

AutoPASS teknisk infrastruktur

1.01

 13. april   2021

AP-1.2A

AutoPASS Data Formats Overview (4.3)

1.01

8. mars  2023

AP-1.2B

AutoPASS Data Formats Appendixes (4.3)

1.02

7. juli
2023

AP-1.3

AutoPASS EFC Security Architecture

2.01

 13. april   2021

AP-1.4

AutoPASS Processing of Signal Codes

4.0

5. juli
2023

AP-1.5A

Overordnede krav til AutoPASS vegkantutstyr

1.01

 13. april   2021

AP-1.5B

Detaljerte krav til AutoPASS vegkantutstyr

1.01

 13. april   2021

AP-1.6

Requirements for On-board Equipment OBE for use in AutoPASS Samvirke

2.01

 13. april   2021

AP-1.6A

 AutoPASS OBE Statement of Compliance

2.01

11. mai    2022

AP-1.7

Tilkobling til AutoPASS Samvirke

1.01

 13. april   2021

AP-2 
Dokumenter relatert til test, godkjenning og idriftsettelse av utstyr til bruk i AutoPASS Samvirke

Dokument Tittel Versjon Dato

AP-2.1

AutoPASS Godkjenning og drift av vegkantutstyr

1.2

17. april
2023

AP-2.1B

Mal for godkjenning av AutoPASS vegkantutstyr

1.01

13. april 2021

AP-2.1C

Egenerklæring på driftsklart vegkantsystem

1.0

13. april 2021

AP-2.2

AutoPASS TSP Suitability for Use - Test strategy

3.0

23. februar 2024

AP-2.3

AutoPASS TSP Suitability for Use - OBE Test Description

3.0

23. februar 2024

AP-2.3A

AutoPASS TSP Suitability for Use - Test Plan Template

1.0

23. februar 2024

AP-2.4

AutoPASS Test description of interface with AutoPASS HUB

2.01

13. april 2021

AP-2.5

Søknadsskjema for godkjenning av brikke

1.0

23. februar 2024

AP-3 
Dataformatbeskrivelser for AutoPASS Samvirke

AP-3 serien er under utarbeidelse. Hvis du har behov for avklaring av formater som enda ikke er publisert her så sjekk med din kontaktperson i Statens vegvesen.

Dokument

Tittel

Versjon

Dato

AP-3.1

Whitelist Formats - HGV-HGC versions 120001, 220001 and 500001

2.01

3. oktober        2022

AP-3.4

Toll Station Table

1.0

27. juni 
2023

Sist oppdatert: