Rollen som Samferdselsdepartementets fagorgan

Statens vegvesen som Samferdselsedepartementets fagorgan (PDF)

Roller og ansvar for bompengeselskaper

Rollefordeling og ansvar i bompengesektoren (PDF)

Sist oppdatert: