Takster

Kontakt et bompengeselskap for å få informasjon om takster.

Takstgrupper

Disse takstgruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

Takstgruppe 1

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3500 kg, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.

  • For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om gyldig brukeravtale og  brikke i kjøretøyet.

Takstgruppe 2

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av biler som er registrert i kjøretøygruppe M1 med gyldig brukeravtale og brikke.

  • Obligatorisk brikke: Kjøretøy over 3 500 kg som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må  ha gyldig brukeravtale og brikke. Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy

Takstgrupper ved miljødifferensiering

  • I anlegg som bruker miljødifferensiert takst kan det være inntil fire ulike takster for takstgruppe 1 og for takstgruppe 2.

  • Takstgruppe 1 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, diesel og andre (bensin, gass, etanol etc).

  • Takstgruppe 2 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, Euro VI og Pre-Euro VI

  • Per januar 2022 er det miljødifferensierte takster i Oslo, Bergen og Kristiansand (takstgruppe 2).

Utenlandske kjøretøy må betale høyeste takst dersom kjøretøyets euroklasse eller drivstoff ikke er registrert. Registrering gjøres hos:

  • Brikkeutsteder dersom du har brikkeavtale
  • www.autopass.no/ed dersom du ikke har brikkeavtale.

Les mer om unntak og fritak

Kjøretøygruppe M1

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.
Det stilles krav om gyldig brukeravtale og brikke for at biler fra og med 3501 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1.
Denne ordningen gjelder alle bompengeanlegg, med unntak av bompenger på ferjer. Se Ferje/AutoPass

Norske biler

Norske biler i kjøretøygruppe M1, med gyldig brukeravtale og brikke, inngår automatisk i takstgruppe 1 så lenge kjøretøyet er riktig registrert i Autosys.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke

Eiere av utenlandskregistrerte biler i kjøretøygruppe M1, med gyldig brukeravtale og brikke, må kontakte utstederselskapet sitt for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1.

Rabatter

Alle rabatter forutsetter gyldig brukeravtale og brikke.
Alle med gyldig brukeravtale og brikke i takstgruppe 1 får 20 prosent rabatt på passeringer i de fleste bompengeanlegg.

Kontakt et bompengeselskap for å få informasjon om takster. 

Nullutslippskjøretøy

Med gyldig brukeravtale og brikke fra en utsteder gis mellom 50 og 100 pst rabatt for nullutslippskjøretøy. Størrelsen på rabatten kan variere mellom de ulike bompengeprosjektene. For nærmere informasjon om denne rabatten i et konkret prosjekt, gå til bompengeselskapenes hjemmeside og søk opp prosjektet.

I bypakker med miljødifferensierte takster, dvs. egne takstklasser etter kjøretøyenes drivstoff og/eller motoregenskaper, gjelder fastsatt takst for nullutslippskjøretøy uavhengig av om du har gyldig brukeravtale og brikke. Det gis imidlertid brikkerabatt på 20 prosent for kjøretøy i takstgruppe 1 ved gyldig brukeravtale og brikke. I tillegg kan gyldig brukeravtale og brikke åpne for at kjøretøy i taksklassen nullutslippskjøretøy kan søke om fritak.
Lokale variasjoner går fram av bompengeselskapenes hjemmeside.
Tegn avtale hos et utstederselskap. Skaff brikke og avtale

Sist oppdatert: