Følgende kan søke om fritak for bompenger:

 • Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag

 • Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjeavløsningsprosjekter)

I bomringer gjelder i tillegg:

 • Forflytningshemmede (med parkeringstillatelse fra kommunen).

For alle fritaksordninger gjelder at du må bruke elektronisk brikke og ha gyldig brikkeavtale med en utsteder.

Motorsykler og mopeder blir ikke belastet for bompenger ved passering av automatiske bomstasjoner. 

Det kan i særskilte tilfeller forekomme lokale fritaksordninger utover ovennevnte nasjonale ordninger. Ta kontakt med et bompengeselskap for nærmere informasjon.

Forflytningshemmede

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen har rett til fri passering i bomringer rundt byområder. Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøy

 • Bergen

 • Bodø og rv. 80 Vikan

 • Grenland

 • Førde

 • Haugesund

 • Kristiansand

 • Nord-Jæren

 • Oslo og Bærum

 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)

 • Harstad

 • Nedre Glomma og Kråkerøy

 • Nordhordalandspakken

Alle kjøretøy med fritak må ha montert brikke

Dersom du er forflytningshemmet og ønsker fritak for betaling, må du sende søknad til et bompengeselskap. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det er en forutsetning at du allerede har en gyldig avtale og brikke fra en utsteder.

Ved vedtak om fritak vil bompengeselskapet legge inn på avtalen din med utsteder at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler uten å endre avtalen. Fritaket gjelder ikke for institusjoner. 

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Les også

Sist oppdatert: