Følgende kan søke om fritak for bompenger:

 • Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag

 • Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjeavløsningsprosjekter)

 • I bomringer gjelder i tillegg forflytningshemmede (med parkeringstillatelse fra kommunen).

For alle fritaksordninger må du ha inngått brukeravtale med en utsteder om bruk av brikke.

Bompengeselskapet, som innvilger søknad om betalingsfritak, registrerer fritaket i AutoPASS sitt prissystem. Slik får du rett pris ved bompassering i bomstasjoner der du har fått innvilget fritak.

Motorsykler og mopeder blir ikke belastet for bompenger ved passering av automatiske bomstasjoner. 

Det kan, i særskilte tilfeller, forekomme lokale fritaksordninger utover ovennevnte nasjonale ordninger. Ta kontakt med et bompengeselskap for nærmere informasjon.

Forflytningshemmede

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen har rett til fri passering i bomringer rundt byområder. Ordningen gjelder i følgende bompengeprosjekter (bompengeselskapet i parentes).

 • Askøypakken (Ferde)
 • Bypakke Bergen (Ferde)
 • Bypakke Bodø (Bompengeselskapet Nord)
 • Bypakke Grenland (Vegfinans)
 • Bypakke Nedre Glomma (Vegfinans)
 • Bypakke Nord-Jæren (Ferde)
 • Bypakke Tenk Tromsø (Bompengeselskapet Nord)
 • Bypakke Ålesund (Vegamot)
 • Førdepakken (Ferde)
 • Haugalandspakken (Ferde)
 • Miljøpakken Trondheim (Vegamot)
 • Oslopakken 3 (Fjellinjen)
 • Samferdselspakke Kristiansand (Ferde)
 • Vegpakke Harstad (Bompengeselskapet Nord)
 • Nordhordalandspakken (Ferde)

For å kunne søke om fritak hos et bompengeselskap, må du kunne framlegge gyldig parkeringstillatelse og brukeravtale om bruk av brikke med en utsteder. Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Parkeringstillatelsen og avtalen med utsteder skal stå i samme navn. Unntaket er at foresatte kan inngå brukeravtalen der parkeringstillatelsen er gitt til barn under 18 år.

Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler uten å endre avtalen. Avtalen kan ikke endres for at fritakshaver skal kunne benytte fritaket i flere kjøretøy. Om fritakshaver har flere kjøretøy, må man velge det kjøretøyet som er mest hensiktsmessig å ha fritaket knyttet til.

Fritaket gjelder ikke for institusjoner. 

Les også

Sist oppdatert: