Årsrapporter

Rapportene beskriver resultater fra driften til bompengeselskapene. Dette inkluderer resultater for passeringer i bomstasjonene, inntekter, drifts- og finanskostnader, lån og innskudd, og en sammenligning med tidligere år. 

Last ned;

Foreløpige tall bompengeinnkreving i 2021.pdf

Sist oppdatert: