Har du ikke AutoPASS-avtale eller har spørsmål om fritaksordningen, ta kontakt med et bompengeselskap:

Sist oppdatert: