AutoPASS

Bompengeordningen på offentlige veger i Norge

  • På kartet til Statens vegvesen finner du alle bomstasjoner
  • Følg lenken til bomstasjonens bompengeselskap for å finne pris

Det er kun utstederselskaper som har tillatelse til å inngå og administrere brukeravtaler (avtale med AutoPASS-brikke).

Det offentlige veinettet i Norge er delvis finansiert av bompenger. Satsen som blir belastet ved passering av et bomsnitt fastsettes ut fra type kjøretøy, tid på døgnet m.m. For mer informasjon velg kategori. 

Norske kjøretøy 

Foreign vehicles

Tunge kjøretøy (over 3.5 tonn)