AutoPASS

AutoPASS er samlebetegnelsen på bompengeinnkrevingen i Norge.

 • På kartet til Statens vegvesen finner du alle bomstasjoner
 • Følg lenken til bomstasjonens bompengeselskap for å finne riktig pris
 • Med brikke:
  • kan du se passeringer og kostnader på Min side
  • får du faktura fra selskapet som ga deg brikken
 • Uten brikke:
  • betaler du full pris
  • får faktura fra selskapet som eier bomstasjonen (bompengeselskapet)

Ta kontakt med et utstederselskap for å tegne AutoPASS-avtale og få brikke.