Informasjon om endringar på AutoPASS.no

Statens vegvesen arbeider for tida med oppdateringar av nettstaden www.autopass.no. Etter ein gjennomgang av prioriteringar og føringar for bruk av språk, ønskjer vi no å vektleggje bokmål, nynorsk og engelsk i formidlinga vår. Dette betyr at sidene som i dag er på tysk blir lagde ned frå den 1. februar 2024.

Velkommen til nynorske tekstar!

Svindel – SMS 

Vi kjenner til at det pågår en svindelkampanje via sms-meldinger. Meldingene utgir seg for å være sendt fra Autopass.

Autopass vil understreke at vi ikke sender ut sms-meldinger med krav om bompenger. Alle krav om bompenger kommer enten fra et bompengeselskap eller et utstederselskap i tråd med opplysninger på autopass.no.

Oppstart bompengeinnkreving i Tromsø

Innkreving av bompenger i Bypakke Tenk Tromsø starter opp 5. januar 2023. 

For mer informasjon, se nettsiden til Bompengeselskap Nord.

Nye bomstasjoner åpner på E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest

Innkreving av bompenger i bomstasjonene Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn på E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest starter 25. november .

Se mer informasjon på Ferde sine nettsider

Oppstart bompengeinnkreving E39 Svegatjørn-Rådal

31.oktober starter bompengeinnkrevingen på strekningen E39 Svegatjørn – Rådal.

Se mer informasjon på Ferde sine nettsider

Nye bomstasjoner åpner på E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest

Planlagt oppstart bompengeinnkreving i bomstasjonene Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn på E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest blir første del av november. Mer informasjon kommer når endelig dato er klar.

Se mer informasjon på Ferde sine nettsider

Oppstart bompengeinnkreving på E6 Ulsberg-Melhus

Innkreving av bompenger på parsellen Kvål-Melhus, som ligge på strekningen E6 Ulsberg – Melhus starter opp 1. september i år.

Se mer informasjon på bompengeselskapet sin nettside

Oppstart bompengeinnkreving på 659 Nordøyvegen

1.september i år starter bompengeinnkrevingen på 659 Nordøyvegen.

Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

Oppstart bompengeinnkreving Jevnaker

8.juli starter bompengeinnkrevingen på strekningen E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum. 

Se mer informasjon på nettsiden til Vegfinans

Bompengeinnkreving i Vossapakko avsluttet

Innkreving av bompenger i Vossapakko ble avsluttet 7. juni kl.12:00.

Alle vegprosjekter i Vossapakko er nå ferdig utbygd, og består av de tre vegprosjektene E16 og riksvei 13 i Voss herad og nytt kryss på Stanghelle i Vaksdal kommune. Se mer infor på Ferde sin nettside.

Bompengeinnkreving 2021

Foreløpige tall for bompengeinnreving 2021 er nå tilgjengelig. 

Oppstart bypakke Ålesund

Innkreving av bompenger i Bypakke Ålesund starter opp 22. august i år. Se mer informasjon på nettsiden til bompengeselskapet Vegamot.no.

Min side ble stengt 5.april

12.4.2022: Min side er stengt og ansvaret er overført til godkjente AutoPASS-utstedere.

Kontakt det utstederselskapet som du har tegnet avtale med for å få opplysninger om bompasseringer og faktura. Har du ikke tegnet avtale enda, ta kontakt med et godkjent utstederselskap.  

De nye frittstående selskapene er nå etablert som AutoPASS-utstedere. Deres hovedoppgave er å håndtere avtaler, distribuere brikker og fakturere bompasseringer som er gjort gjennom AutoPASS-systemet.

Selskapene har etablert nye selvbetjeningsløsninger (MinSide) for å hjelpe de som har tegnet avtale.

Det er kun godkjente AutoPASS-utstedere som har tillatelse til å inngå og administrere brukeravtaler.

Årsrapporten for 2020 er publisert

Januar 2022: Bompasseringene økte tross pandemien. Tall fra 2020 viser 100 millioner flere passeringer enn året før.  Se årsrapporten

AutoPASS-avtaler fra Vegfinans og Bompengeselskap Nord overføres til Fremtind Service

Januar 2022: 17. januar 2022 blir AutoPASS-avtalene fra Vegfinans og Bompengeselskap Nord overført til Fremtind Service. Les mer på https://fremtindservice.no/kunder-fra-vegfinans-og-bps-nord/

Statens vegvesen trer ut av EasyGO-avtalen og -samarbeidet med en overgangsperiode til 31.03.2022. 

Januar 2022: Passeringer med brikke fra norske AutoPASS-utstedere hos utenlandske operatører kommer ikke til å formidles i AutoPASS samvirke etter 1. mars 2022. Norske utstedere som ønsker at brikken fortsatt skal virke, for eksempel på Øresundsbron eller på Storebælt, må søke Vegdirektoratet om EETS-godkjenning og den enkelte operatør om å bli godkjent utsteder.

I overgangsperioden gjelder følgende for utstedere som er godkjent i AutoPASS samvirke og som også er EasyGO utsteder:

- Brikkene som er i bruk i Norge ved nyttår vil fortsatt være gyldige i Norge. Brikkene kan fortsatt stå på statuslisten.

- Alle godkjente utstedere i AutoPASS samvirke må gå over til å kobles på AutoPASS HUB. Statens vegvesen har direkte dialog med berørte utstedere om dette.

- All godtgjørelse av utstedere i Norge skal fra 01.01.2022 følge utstederforskriftens sats på 1,75% pr passering, og ikke utstedergodtgjørelse etter EasyGO-avtalen.

Etter overgangsperioden må alle utstedere som velger å benytte EasyGO HUB dekke transaksjonskostnader selv.»

Nedetid Min side Fremtind Service

2021: Fra i dag 1. september kl. 12:00 til 6. september klokken 08:00 vil Min side for kunder som har avtale med Fremtind Service, eller trenger å tegne AutoPASS-avtale, være nede.

Det betyr at i denne perioden vil det ikke være mulig å logge seg inn på Min side og utføre endringer. Se mer informasjon på Fremtind Service sin nettside. 

Kristiansand gjeninnfører bompengeinnkreving 1. september.

2021: Fra oppstart 1.9 endres takstene og det innføres betaling for miljødifferensierte kjøretøy. Se mer informasjon på Ferde sine nettsider

Bompengeinnkreving avsluttes i flere bomprosjekter

2021: 1.juli kl. 12:00 avsluttes bompengeinnkrevingen i seks bomprosjekter
Følgende bompengeprosjekter stopper innkreving 1. juli kl.12:00: E6/E18 Østfoldpakken, Fv. 25 Jørstad-Segalstad bru, Fv. 311 Presterødbakken, Fv. 34 Grime-Vesleelva, T-Forbindelsen og Finnfast. 

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Bomstasjonen på E134 Damåsen-Saggrenda flyttes

2021: Innkreving i den nye bomstasjonen ved kommunegrensen Kongsberg/Notodden skal starte 18. juni 2021.
Se mer informasjon på nettsiden til Vegfinans

Innkrevingsstopp i deler av Østfoldpakka

2021: Bompengeinnkreving avvikles på de eldste bomstasjonene i Østfoldpakka
14. mai kl. 12:00. Da avsluttes bompengeinnkrevingen i bomstasjonene E6 Raukerud og fv. 311 Kambo. 14. juni kl.12:00 avsluttes innkreving på E18, strekningene Momarken – Krosby og Krosby – Knapstad. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

Oppstart bompengeinnkreving Bø-Seljord

2021: Bompengeinnkrevingen på rv. 36 Bø-Seljord starter 14. mai.
Bompengeinnkrevingen starter 14. mai kl. 10:00. Det kreves inn bompenger i begge retninger. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

Bompengeinnkrevingen på Svinesund avsluttes

2021: 15. mars avsluttes bompengeinnkrevingen på Svinesund
Mandag 15. mars kl. 14.00 avsluttes innkreving av bompenger på brua mellom Norge og Sverige, 15 år etter oppstart. Det er fem år tidligere enn planlagt. Den offisielle markeringen skal etter planen foregå på grensen 15. mars. Se mer informasjon i pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Oppstart bompenger Ryfast

2021: 1.februar 2021 starter innkrevingen av bompenger for Ryfast. Det vil bli betaling i bomstasjonene Rv. 13 Hundvågtunnelen og Rv. 13 Ryfylketunnelen i begge retninger. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

Bompengeinnkreving i Tresfjordbrua avsluttes

2021: Innkreving av bompenger på E136 Tresfjordbrua avsluttes 15. januar kl. 12:00. Bompengeinnkrevingen stoppes tidligere enn planlagt som følge av statlig tilskudd. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside

 Innkrevingsstopp sideveg E6 Øyer-Tretten

2021: 8. januar avsluttes bompengeinnkreving på sideveg E6 Øyer-Tretten. Bompengeinnkrevingen stoppes tidligere enn planlagt som følge av statlig tilskudd. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

Bompengeinnkreving i Stordalstunnelen opphører

2021: 15. januar stopper innkreving av bompenger i E134 Stordalstunnelen. Bompengeinnkrevingen i Stordalstunnelen startet 1.11.2014 og var forventet nedbetalt i 2030. På grunn av tilskudd fra staten blir bompengeinnkrevingen avsluttet tidligere en forutsatt. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside

Sist oppdatert: