Det offentlige veinettet i Norge er delvis finansiert av bompenger. Satsen som blir belastet ved passering av et bomsnitt fastsettes ut fra type kjøretøy, tid på døgnet m.m. For mer informasjon velg kategori. Norske kjøretøy Utenlandske kjøretøy Tunge kjøretøy (over 3.5 tonn)

Norske kjøretøy

Foreign vehicles

Tunge kjøretøy (over 3.5 tonn)

Sist oppdatert: