Årsrapporten for 2020 er publisert

Bompasseringene økte tross pandemien. Tall fra 2020 viser 100 millioner flere passeringer enn året før.  Se årsrapporten

AutoPASS-avtaler fra Vegfinans og Bompengeselskap Nord overføres til Fremtind Service

17. januar 2022 blir AutoPASS-avtalene fra Vegfinans og Bompengeselskap Nord overført til Fremtind Service. Les mer på https://fremtindservice.no/kunder-fra-vegfinans-og-bps-nord/

Statens vegvesen trer ut av EasyGO-avtalen og -samarbeidet med en overgangsperiode til 31.03.2022. 

Passeringer med brikke fra norske AutoPASS-utstedere hos utenlandske operatører kommer ikke til å formidles i AutoPASS Samvirke etter 1. mars 2022. Norske utstedere som ønsker at brikken fortsatt skal virke for eksempel på Øresundsbron eller på Storebælt må søke Vegdirektoratet om EETS-godkjenning og søke den enkelte operatør om å bli godkjent utsteder.

I overgangsperioden gjelder følgende for utstedere som er godkjent i AutoPASS Samvirke og som også er EasyGO utsteder:
- Brikkene som er i bruk i Norge ved nyttår vil fortsatt være gyldige i Norge og brikkene kan fortsatt stå på statuslisten.

- Alle godkjente utstedere i AutoPASS Samvirke må gå over til å kobles på AutoPASS HUB. Statens vegvesen har direkte dialog med berørte utstedere om dette.
- All godtgjørelse av utstedere i Norge skal fra 01.01.2022 følge utstederforskriftens sats på 1,75% pr passering, og ikke utstedergodtgjørelse etter EasyGO-avtalen.

Etter overgangsperioden må alle utstedere som velger å benytte EasyGO HUB dekke transaksjonskostnader selv.»

Nedetid Min side Fremtind Service

Fra i dag 1. september kl. 12:00 til 6. september klokken 08:00 vil Min side for kunder som har avtale med Fremtind Service, eller trenger å tegne AutoPASS-avtale, være nede.

Det betyr at i denne perioden vil det ikke være mulig å logge seg inn på Min side og utføre endringer. Se mer informasjon på Fremtind Service sin nettside. 

Kristiansand gjeninnfører bompengeinnkreving 1. september.

Fra oppstart 1.9 endres takstene og det innføres betaling for miljødifferensierte kjøretøy. Se mer informasjon på Ferde sine nettsider

Bompengeinnkreving avsluttes i flere bomprosjekter

1.juli kl. 12:00 avsluttes bompengeinnkrevingen i seks bomprosjekter
Følgende bompengeprosjekter stopper innkreving 1. juli kl.12:00: E6/E18 Østfoldpakken, Fv. 25 Jørstad-Segalstad bru, Fv. 311 Presterødbakken, Fv. 34 Grime-Vesleelva, T-Forbindelsen og Finnfast. 

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Bomstasjonen på E134 Damåsen-Saggrenda flyttes

Innkreving i den nye bomstasjonen ved kommunegrensen Kongsberg/Notodden skal starte 18. juni 2021.
Se mer informasjon på nettsiden til Vegfinans

Innkrevingsstopp i deler av Østfoldpakka

Bompengeinnkreving avvikles på de eldste bomstasjonene i Østfoldpakka
14. mai kl. 12:00 avsluttes bompengeinnkrevingen i bomstasjonene E6 Raukerud og fv. 311 Kambo.

14. juni kl.12:00 avsluttes innkreving på E18, strekningene Momarken – Krosby og Krosby – Knapstad. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

Oppstart bompengeinnkreving Bø-Seljord

Bompengeinnkrevingen på rv. 36 Bø-Seljord starter 14. mai.
Bompengeinnkrevingen starter 14. mai kl. 10:00. Det kreves inn bompenger i begge retninger. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

Bompengeinnkrevingen på Svinesund avsluttes

15. mars avsluttes bompengeinnkrevingen på Svinesund
Mandag 15. mars kl. 14.00 avsluttes innkreving av bompenger på brua mellom Norge og Sverige, 15 år etter oppstart. Det er fem år tidligere enn planlagt. Den offisielle markeringen skal etter planen foregå på grensen 15. mars. Se mer informasjon i pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Oppstart bompenger Ryfast

1.februar 2021 starter innkrevingen av bompenger for Ryfast. Det vil bli betaling i bomstasjonene Rv. 13 Hundvågtunnelen og Rv. 13 Ryfylketunnelen i begge retninger. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

Bompengeinnkreving i Tresfjordbrua avsluttes

Innkreving av bompenger på E136 Tresfjordbrua avsluttes 15. januar kl. 12:00. Bompengeinnkrevingen stoppes tidligere enn planlagt som følge av statlig tilskudd. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside

 Innkrevingsstopp sideveg E6 Øyer-Tretten

18. januar avsluttes bompengeinnkreving på sideveg E6 Øyer-Tretten. Bompengeinnkrevingen stoppes tidligere enn planlagt som følge av statlig tilskudd. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

Bompengeinnkreving i Stordalstunnelen opphører

15. januar stopper innkreving av bompenger i E134 Stordalstunnelen. Bompengeinnkrevingen i Stordalstunnelen startet 1.11.2014 og var forventet nedbetalt i 2030. På grunn av tilskudd fra staten blir bompengeinnkrevingen avsluttet tidligere en forutsatt. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside

Sist oppdatert: