For nærmere om godkjenning og drift av vegkantutstyr i AutoPASS Samvirke vises det til «Krav til teknisk utstyr i AutoPASS Samvirke», dokument AP-2.1. Teststrategiene er gitt i dokumentene AP-2.2, AP-2.3 og AP-2.4.

Søknad om godkjenning av vegkantutstyr sendes Statens vegvesen Myndighet og regelverk v/Brukerfinansiering til og merkes «Godkjenning av vegkantutstyr – «prosjektets navn».

Sist oppdatert: