For nærmere om godkjenning og drift av vegkantutstyr i AutoPASS Samvirke vises det til «Krav til teknisk utstyr i AutoPASS Samvirke», dokument AP-2.1. Teststrategiene er gitt i dokumentene AP-2.2, AP-2.3 og AP-2.4.

Under følger lenke til dokument AP-2.1B med mal for søknad om godkjenning av vegkantutstyr i AutoPASS Samvirke. Søknaden skal følges av en egenerklæring, jf. mal gitt i dokument AP-2.1C

Søknad om godkjenning av vegkantutstyr sendes Statens vegvesen Myndighet og regelverk v/Brukerfinansiering til og merkes «Godkjenning av vegkantutstyr – «prosjektets navn»»

 

Sist oppdatert: