Tilsynsfunksjonen er en sentral rolle for Statens vegvesen i den reformerte bompengesektoren. Bompengeselskapene har nå det hele og fulle ansvaret for bomstasjonene, både anskaffelse, eierskap og avvikling. Utstederselskapene har ansvaret for AutoPASS-avtalene og kontakten med markedet (brukerne), inkludert innkreving og kundeservice samt informasjonssikkerheten knyttet til AutoPASS-brikkene.

Denne atskillelsen av rollene i bompengesektoren krever at det føres tilsyn med aktørene, og dette tilsynet er lagt til Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Grunnlaget for tilsynet er avtaleverket (bompengeavtalen, finansieringsavtalen, prosjektavtalen og utstederforskriften) og godkjenninger som er gitt aktørene, inkludert godkjenning av nye bomstasjoner, nye utstedere og tekniske krav til AutoPASS-brikkene.

Sist oppdatert: