For selger

Når du selger et kjøretøy som har brukeravtale, må du huske å si opp avtalen din og fjerne bombrikken fra bilen. Hvis ikke vil du bli belastet for bompasseringer utført av den nye eieren frem til oppsigelsen er registrert. Normalt vil det gå fra en til fem virkedager fra et eierskifte er meldt til dette er registrert i AutoPASS Samvirke.

For kjøper

Når du kjøper et kjøretøy, bør du forsikre deg om at selger har sagt opp AutoPASS-avtalen sin før du overtar kjøretøyet. Hvis ikke det er gjort kan selger se tid og sted for bompasseringer frem til oppsigelsen er registrert. Det kan bli vanskelig for deg å opprette ny brukeravtale hos samme brikkeutsteder, som selger har avtale med, før selger har sagt opp sin avtale. Det er i selgers interesse å si opp avtalen slik at vedkommende ikke belastes for bompasseringer etter salget.

Ansvar for bompenger på salgsdatoen

Eierskifte endres i Kjøretøyregisteret når alle parter har signert salgsmelding. Eier endres fra dato til dato, ikke klokkeslett. Datoen hvor salgsmelding blir godkjent av alle parter er vedtaksdato. Det betyr at hvis overtakelsen og partenes signering av elektronisk salgsmelding skjer kl 17:00, vil kjøper uten avtale bli ansvarlig for å betale alle bompasseringene denne dato (for kjøretøy som ikke omfattes av en brukeravtale) da dette er vedtaksdato. Selger med avtale er ansvarlig for å betale alle bompasseringene fram til avtale er registrert på ny eier. Normalt vil det gå fra en til fem virkedager fra et eierskifte er meldt til det er registrert i AutoPASS Samvirke. Les mer om vedtaksdato på Trafikkforsikringsforeningens nettside

Avtal spesielt om bombetaling kjøpsdato

Hvis selger og kjøper vil at den part som passerer bomstasjon på salgsdato skal betale, bør det avtales spesielt i kjøpekontrakten. Hvis det ikke er avtalt, kan det bli vanskelig for den parten som får faktura for bompasseringer foretatt etter salget å få den andre parten til å refundere utlegget. Hvor mye bompenger som kan bli belastet kjøper for kjøretøy som ikke har brukeravtale ved overtakelsen, eller selger som har brukeravtale ved overtakelsen, avhenger av hvor mange bompasseringer den andre part har gjort på overtakelsesdatoen.

Sist oppdatert: