For selger

Når du selger et kjøretøy som har bombrikke og brukeravtale med utsteder, må du huske å:

  • Si opp brukeravtalen
  • Fjerne bombrikken fra bilen som du selger

Hvis ikke vil du bli belastet for bompasseringer til den nye eieren frem til oppsigelsen er registrert. Fra du sier opp brukeravtalen din tar det normalt én til fem virkedager før oppsigelsen er registrert i AutoPASS Samvirke og du slutter å bli belastet for bompasseringer.

For kjøper

Når du kjøper et kjøretøy bør du forsikre deg om at selger har sagt opp brukeravtalen sin før du overtar kjøretøyet. Hvis ikke det er gjort kan selger se tid, sted og annen informasjon i brukeravtalen for bompasseringer frem til oppsigelsen er registrert. Det er ikke mulig for deg å opprette ny brukeravtale med utsteder hos samme brikkeutsteder som selger har brukeravtale med før selger har sagt opp sin avtale.

Ansvar for bompenger med og uten brukeravtale (før endring er registrert)

Uten brukeravtale

Eierskifte av bil blir lagt inn i Kjøretøyregisteret når alle parter har signert salgsmelding. Det er ikke mulig å velge hvilket klokkeslett eierskiftet finner sted, kun dato. Eierskiftet gjelder fra den dato som salgsmeldingen er registrert i Kjøretøyregisteret. Det betyr at kjøper er ansvarlig for å betale for alle bompasseringer fra den dagen salgsmeldingen er registrert, uavhengig av klokkeslett.

Med brukeravtale

Selger med brukeravtale er ansvarlig for å betale alle bompasseringene frem til brukeravtalen er sagt opp og registrert. Selger må si opp brukeravtalen ved å melde fra til den utstederen som selger har avtale hos. Normalt vil det gå fra én til fem virkedager fra avtalen er sagt opp til eierskiftet er registrert i AutoPASS Samvirke.

Sist oppdatert: