Takstretningslinjene er en sammenfatning av fullmakter og sentrale føringer fra Samferdselsdepartementet.

Takstretningslinjene er nå oppdatert slik at de reflekterer endringene i bompengesektoren de siste årene. Det er gitt henvisninger til styrende dokumenter til den enkelte bestemmelsen i retningslinjene. Der føringen er gitt i brev fra Samferdselsdepartementet, er disse gjort elektronisk tilgjengelig.

Last ned:

Takstretningslinjer for bompengeprosjekt på offentlig veg (PDF)

Juni 2024

 

Last ned:
Styrende dokumenter Dato

Fritak/redusert bompengetakst for lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy (PDF)

8. September
2023

Videre oppfølging av anmodningsvedtak om redusert bompengetakst for el-varebil og tunge gasskjøretøy (PDF)

25. januar
2023

Myndighet til å fatte takstvedtak knyttet til gassdrevne kjøretøy i takstgruppe 2 (PDF)

 5. juli
2022

Differensiering av bomtakster for nullutslippskjøretøy og biogassdrevne tunge kjøretøy (PDF)

 9. april
2019

 Endringer i fritaksordningen (PDF)

 18. desember 2018

 Retningslinjer for innføring av passeringstak i bompengeprosjekter (PDF)

 16. desember 2011

 Søknad til å godkjenne etterskuddsbetaling og passeringstak (PDF)

 18. januar
1995

 Fritak for funksjonshemmede ved betaling av bompenger (PDF)

 28. august
1992

Takstretningslinjer for bompengeprosjekter (PDF)

21. april
1992

 Delegering av myndighet (PDF)

5. februar
1991

 

Sist oppdatert: