Takstretningslinjene er en sammenfatning av fullmakter og sentrale føringer fra Samferdselsdepartementet.

Takstretningslinjene er nå oppdatert slik at de reflekterer endringene i bompengesektoren de siste årene. Det er gitt henvisninger til styrende dokumenter til den enkelte bestemmelsen i retningslinjene. Der føringen er gitt i brev fra Samferdselsdepartementet, er disse gjort elektronisk tilgjengelig.

Last ned:

Styrende dokumenter takstretningslinjene:

Sist oppdatert: