Det er kun utstederselskaper som har tillatelse til å inngå brukeravtale og utstede brikker for bruk i AutoPASS Samvirke.

Ta kontakt med ett av følgende utstederselskap for å tegne avtale med AutoPASS-utsteder og få brikke, eller hvis du har spørsmål om avtalen din.

Godkjente utstederselskap:

Alle selskapene er godkjent EETS-utstedere og tilbyr brukeravtale og brikker som kan benyttes ellers i Europa hvor det er elektronisk innkreving på det offentlige vegnettet. Se på selskapets hjemmesider hvilke samband brikken kan benyttes i. 

Har du ikke avtale med AutoPASS-utsteder eller har spørsmål om fritaksordningen, ta kontakt med et bompengeselskap:

Sist oppdatert: