Veileder for bompengeprosjekter er utarbeidet for å gi en samlet og oppdatert framstilling av rammevilkårene for nye bompengeprosjekter på offentlig veg. 

Veilederen beskriver bompengeprosjekter fra lokalt initiativ frem til avvikling av bompengeprosjektet og er aktuell for alle aktører i bompengesektoren. Veilederen har som mål å kunne være en nyttig informasjonskanal for alle aktører i sektoren.

Veilederen er lagt på autopass.no for å forenkle kontinuerlig oppdatering av dokumentet. I tillegg til veilederen, er det lagt ut en endringslogg som enkelt gir oversikt over endringer utført etter publisering, samt nye sentrale brev fra Samferdselsdepartementet. 

Last ned:

Styrende dokumenter som foreløpig ikke er implementert i Veilederen:

Sist oppdatert: