Veileder for bompengeprosjekter er utarbeidet for å gi en samlet og oppdatert framstilling av rammevilkårene for nye bompengeprosjekter på offentlig veg. 

Veilederen beskriver bompengeprosjekter fra lokalt initiativ frem til avvikling av bompengeprosjektet og er aktuell for alle aktører i bompengesektoren. Statens vegvesens tidligere «Håndbok V718 Bompengeprosjekter» var utarbeidet i en tid da Statens vegvesen var eneste utbygger av offentlig veg. Den nye veilederen har som mål å kunne være en nyttig informasjonskanal for også andre aktører enn Statens vegvesen.

Veilederen er lagt på autopass.no for å forenkle kontinuerlig oppdatering av dokumentet. I tillegg til veilederen, er det lagt ut en endringslogg som enkelt gir oversikt over endringer utført etter publisering, samt nye sentrale brev fra Samferdselsdepartementet. 

Last ned

Styrende dokumenter veileder

Takstretningslinjene er en sammenfatning av fullmakter og sentrale føringer fra Samferdselsdepartementet.

Takstretningslinjene er nå oppdatert slik at de reflekterer endringene i bompengesektoren de siste årene. Det er gitt henvisninger til styrende dokumenter til den enkelte bestemmelsen i retningslinjene. Der føringen er gitt i brev fra Samferdselsdepartementet, er disse gjort elektronisk tilgjengelig.

Last ned

Styrende dokumenter takstretningslinjene

Sist oppdatert: