Bompengeinnkreving i Norge er registrert av Patentstyret under varemerket AutoPASS og er dermed et beskyttet varemerke.

Det er enten Statens vegvesen, fylkeskommunen eller Nye Veier AS som er oppdragsgivere for et bompengeprosjekt.

Bompengeselskapet har gjennom bompengeavtalen og prosjektavtalen fått i oppdrag å kreve inn bompenger.

Som en del av bompengereformen er ansvaret for kunngjøring og annonsering av takstvedtak overført fra oppdragsgiverne til de ansvarlige regionale bompengeselskapene.

  • Informasjon fra oppdragsgivere om bompengefinansiering, bl.a. oppstart og nedleggelse av bompengeanlegg, takstendringer, bytte av brikke eller innkrevingssystem, skal inkludere AutoPASS-logo.
  • Bompengeselskapene skal bruke både AutoPASS-logo og egen logo i kunngjøring av takster. AutoPASS-logo skal stå øverst i høyre hjørne.
  • Statens vegvesen sin logo skal ikke brukes på driftsannonser.
  • AutoPASS-logo skal brukes i annonsering av bypakker på lik linje med andre bompengeprosjekter.
  • Godkjente AutoPASS-utstedere i Norge kan bruke AutoPASS-logo når de er kommet i drift.  AutoPASS er et registrert og godkjent varemerke for den norske bompengeordningen. Utsteders logo skal kun brukes sammen med AutoPASS-logo i forbindelse med informasjon fra selskapet om bompengeordningen.

Last ned

 

Sist oppdatert: