Erklæringen sier hvor vidt Autopass oppfyller WCAG 2.1 AA. Autopass sin tilgjengelighetserklæring viser at 9 av 47 retningslinjer ikke samsvarer med lovverket. Feilene går i hovedsak på skjemafeil, og vi jobber med å utbedre manglene.

Dersom du ønsker å melde fra om bruddene kan dette gjøres til , og merk gjerne e-post med Autopass.

Sist oppdatert: