Du kan bruke AutoPASS-brikka di til å betale på fleire ferjestrekningar i landet. For meir informasjon, sjå www.autopassferje.no 

Nokon bompengeordningar har innkrevjing av bompengar på ferjestrekningar, i form av eit påslag på ferjebilletten.

På kartet til Statens vegvesen finn du alle bomstasjonar. Følg lenka til bompengeselskapet som eig bomstasjonen for å finne pris.

 

 

 

Sist oppdatert: