Med en avtale med AutoPASS-utsteder og og brikke i kjøretøyet får du rabatt i bomstasjoner merket med AutoPASS.

Du må ta kontakt med  et utstederselskap for å få brikke og inngå brukeravtale. 

Hvilket utstederselskap skal jeg velge?

Du kan inngå avtale med et hvilket som helst godkjent utstederselskap som tilbyr avtale med AutoPASS-utsteder og brikke. Avtalen gjelder i hele landet. 

Utstedere av brikke

Fr 31.12.2021 er det utstederselskaper som inngår brikkeavtale med brukerne. Dersom du allerede har en avtale med et bomselskap vil denne bli videreført hos et utstederselskap.

Bompengeselskapene vil fortsatt ha retten til innkreving av bompenger for finansiering av veiprosjekter. Spørsmål om takst- og rabattopplegget i det enkelte bompengeprosjekt håndteres fortsatt av bompengeselskapet, samt fakturering for passeringer som ikke er tilknyttet en avtale.

Selskaper med tillatelse til å utstede brikker i AutoPASS Samvirke:

 

Sist oppdatert: