Alle norske og utenlandske motorvogner med tillatt totalvekt over 3,5 tonn registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte benyttes i næringsvirksomhet, skal ved all kjøring på offentlig veg være utstyrt med gyldig bombrikke knyttet til gyldig brukeravtale for betaling av bompenger i Norge.

  • Bombrikken må være knyttet til kjøretøyets registreringsnummer gjennom brukeravtale, og må monteres i kjøretøyet i henhold til monteringsinstruksen.
  • Eier av kjøretøy, fører eller leasing-taker er ansvarlig for å tegne brukeravtale og montere bombrikke.
  • Brudd på påbudet vil medføre gebyr på 8 000 NOK. Les mer om kontroll og gebyr.
  • Følgende brikker er gyldige i Norge: brikker fra utstederselskaper i AutoPASS samvirke

Skaff brikke og inngå brukeravtale

Motta brikke i posten

Du kan motta AutoPASS-brikke i posten ved å inngå brukeravtale på internett. Det tar omtrent en uke fra du inngår brukeravtale til du mottar brikken i posten. Post til utlandet kan ta noen dager ekstra.

Motta brikke på grensen

Du kan også motta AutoPASS-brikke på tollstasjoner langs grensen og på grensekryssende ferjer. Brikken er ikke gyldig før du har inngått brukeravtale, og du må inngå brukeravtale før du kjører i Norge (men etter at du har mottatt brikke).

Sist oppdatert: