Kontroll

Politi, Tollvesen og Statens vegvesen har kontrollmyndighet og vil kontrollere brikke langs vegen.

Hva kontrolleres?

  • Gyldig type brikke skal være plassert i frontruten i henhold til veiledning
  • Bilen skal ha en gyldig brikke for tung bil
  • Bilen skal ha gyldig brikke med brikkenummer som er registret på den samme bilens skilt/ registreringsnummer

Hvordan kontrolleres dette?

Statens vegvesen vil målrette kontroll av obligatorisk brikke mot tunge kjøretøy og kjøretøy i næring. Kontrollen kan skje på følgende måter:

  • Tilfeldig kontroll
  • Som del av annen ordinær trafikkontroll

Hvordan vet kontrolløren at bilen har gyldig bombrikke?

Kontrolløren søker opp kjøretøyet eller bombrikken i en statusliste over gyldige brikker for tunge kjøretøy. Alle brikkeutstedere som utsteder gyldige brikker i Norge (AutoPASS- og Brobizzbrikke fra Brobizz AS og Øresundbroen) sender inn statusliste over gyldige brikker hver kveld. Neste morgen er brikkene med på statuslisten som brukes av bomstasjonene og kontrolletatene.

Hvordan vet kontrolløren at bilen min kun brukes som privatbil?

Kontrolløren ser at kjøretøyet er registrert på en privatperson, at den ikke har last, logo eller andre tegn på at det brukes i næringsvirksomhet.

Er du usikker, tegn brikkeavtale med et bompengeselskap og bestill bombrikke. Brikken er gratis, du betaler kun et depositum kr 200 som du kan få tilbake hvis du selger bilen og sier opp brikkeavtalen.

Blir det noe problem i kontrollen hvis jeg har flere gyldige bombrikker i bilen?

Du kan gjerne ha flere gyldige bombrikker plassert i frontruten. Systemet velger hvilken som belastes for bompenger i bomstasjon, og kontrollør vil ikke ilegge gebyr. Men du kan også velge en av brikkene som skal registrere bompasseringer. Pakk de andre brikkene i strålingstett emballasje.

Gebyr

Brudd på forskriften vil medføre gebyr på 8 000 NOK. Ved gjentakelse innen to år blir gebyret på kr 16 000. Gebyr må betales innen tre uker selv om du klager, ellers forhøyes gebyret med 50 prosent til 12 000 kr eller 24 000 kr. 

Klage

Du kan klage på gebyret innen tre uker. Bruk hjelpeskjema for klage eller send klagen i epost eller i brev. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen. Du må legge ved relevant dokumentasjon for begrunnelsen for klagen. Logg inn på «MinSide» eller kontakt ditt bompengeselskap for å skaffe den nødvendige dokumentasjonen. Her er eksempel på relevant dokumentasjon (skjermdump) som du kan få fra bompengeselskapet.

Send klagen til den kontrolletaten som har ilagt gebyret.

  • Klage på gebyr ilagt av Statens vegvesen skal sendes til Statens vegvesen.
  • Klage på gebyr ilagt av Politiet skal sendes til politidistriktet der gebyret ble ilagt.
  • Klage på gebyr ilagt av Tollvesenet skal sendes til tollregionen der gebyret ble ilagt.

Eventuell søknad om betalingsutsettelse eller oppdeling av betalingen skal sendes til Statens innkrevingssentral.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om avtalen din, ta kontakt via:

Chat: Fremtind Service (alle hverdager kl. 08:00 - 18:00)

Telefon: 22 98 40 00 (alle hverdager kl. 09:00–15:00)

Telefon fra utlandet: +47 22 98 40 00 (alle hverdager kl. 09:00–15:00)

 

Sist oppdatert: