Kontroll

Politi, Tollvesen og Statens vegvesen har kontrollmyndighet og vil kontrollere brikke langs vegen.

Hva kontrolleres?

  • Gyldig type brikke skal være plassert i frontruten i henhold til veiledning
  • Bilen skal ha en gyldig brikke for tung bil
  • Bilen skal ha gyldig brikke med brikkenummer som er registret på den samme bilens skilt/ registreringsnummer

Hvordan kontrolleres dette?

Statens vegvesen har målrettet kontroll av obligatorisk brikke mot tunge kjøretøy og kjøretøy i næring. Kontrollen skjer på følgende måter:

  • Tilfeldig kontroll
  • Som del av annen ordinær trafikkontroll

Hvordan vet kontrolløren at bilen har gyldig bombrikke?

Kontrolløren søker opp kjøretøyet eller bombrikken i en statusliste over gyldige brikker for tunge kjøretøy. Alle utstedere som utsteder gyldige brikker i Norge sender inn statusliste over gyldige brikker hver kveld. Neste morgen er brikkene med på statuslisten som brukes av bomstasjonene og kontrolletatene.

Hvordan vet kontrolløren at bilen min kun brukes som privatbil?

Kontrolløren ser at kjøretøyet er registrert på en privatperson, at den ikke har last, logo eller andre tegn på at den brukes i næringsvirksomhet.

Er du usikker, tegn brukeravtale med en utsteder og bestill bombrikke. 

Blir det noe problem i kontrollen hvis jeg har flere gyldige bombrikker i bilen?

Du kan gjerne ha flere gyldige bombrikker plassert i frontruten. Systemet velger hvilken som belastes for bompenger i bomstasjon, og kontrollør vil ikke ilegge gebyr. Du kan også velge en av brikkene som skal registrere bompasseringer, men pakk de andre brikkene i strålingstett emballasje.

Gebyr

Brudd på forskriften vil medføre gebyr på 8 000 NOK. Ved gjentakelse innen to år blir gebyret på 16 000 kr. Gebyr må betales innen tre uker selv om du klager. Hvis ikke forhøyes gebyret med 50 prosent til 12 000 kr eller 24 000 kr. 

Klage

Du kan klage på gebyret innen tre uker. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og du må legge ved relevant dokumentasjon. Kontakt ditt utstederselskap for å skaffe den nødvendige dokumentasjonen. 

Send klagen til den kontrolletaten som har ilagt gebyret.

  • Klage på gebyr ilagt av Statens vegvesen skal sendes til Statens vegvesen.
  • Klage på gebyr ilagt av Politiet skal sendes til politidistriktet der gebyret ble ilagt.
  • Klage på gebyr ilagt av Tollvesenet skal sendes til tollregionen der gebyret ble ilagt.

Eventuell søknad om betalingsutsettelse eller oppdeling av betalingen skal sendes til Statens innkrevingssentral.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om avtalen din, ta kontakt via:

Chat: Fremtind Service (alle hverdager kl. 08:00 - 18:00)

Telefon: 22 98 40 00 (alle hverdager kl. 09:00–15:00)

Telefon fra utlandet: +47 22 98 40 00 (alle hverdager kl. 09:00–15:00)

 

Sist oppdatert: