Er innføringen av obligatorisk brikke relatert til noen lovhjemmel?

Ja. Lov 18. juni 1965 nr.4 om vegtrafikk § 13, § 31 og § 31a og Forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3,5 tonn.

Hvem gjelder påbudet for?

Brikken er obligatorisk for kjøretøy over 3,5 tonn som er registrert på eller leaset av foretak, stat, kommuner, fylkeskommuner og biler som er registrert på privatpersoner og brukes i næringsvirksomhet. Bombrikke er ikke obligatorisk for bobiler og andre kjøretøy som er registrert på personer og som kun brukes til private formål.

Hva menes med næringsvirksomhet?

Med næring menes virksomhet som er egnet til å gi netto inntekt.

Hvor gjelder påbudet?

På hele det norske, offentlige vegnettet. Det har ikke betydning om det er bomstasjoner der kjøretøyet brukes.

Hva menes med at brikken må være knyttet til kjøretøyet?

Det er avtalen for brikken som knytter sammen brikkenummeret og bilens registreringsnummer. Hvis man flytter brikken til et annet kjøretøy må avtalen endres. Det gis gebyr i kontroll hvis brikkenummeret er knyttet til et annet registreringsnummer. Registreringsnummer kan endres på MinSide hos ditt bompengeselskap.

Gjelder grensen på 3 500 kg kjøretøyets egenvekt eller tillatt totalvekt?

Den gjelder tillatt totalvekt. Kjøretøy som har mer enn 3 500 kg tillatt totalvekt i vognkortet skal inngå brikkeavtale for tung bil og betale bompengetakst for tung bil.

Hvilke privatbiler må ha brikke?

Kun biler som er registrert på privatpersoner og som brukes i næringsvirksomhet. Med næring menes virksomhet som er egnet til å gi netto inntekt. For eksempel transport i forbindelse med egen gårdsdrift, på vegne av arbeidsgiver eller som er egnet til å gi betaling. Hvis du er i tvil skaff deg bombrikke. Du betaler kun et depositum kr 200 som du kan få tilbake hvis du selger bilen. Påbudet gjelder ikke bobiler, SUV og andre privatbiler som kun brukes til private formål.

Hvis jeg er usikker om privatbilen brukes i næring hva gjør jeg da?

Er du usikker anbefaler vi at du anskaffer deg en bombrikke for å unngå usikkerhet i en eventuell kontrollsituasjon. Dette gjelder både om du skriver kjørebok eller ikke.

Hvilke kjøretøy har fått unntak og trenger ikke brikke?

Påbudet gjelder ikke traktorer og motorredskaper. Tilsvarende gjelder påbudet ikke kjøretøy som er tilknyttet NATO militære hovedkvarter, utenlandske NATO-styrker og styrker som er med i Partnerskap for fred, og påbudet gjelder heller ikke kjøretøy tilpasset militært formål som er eid av forsvaret. Kjøretøyene skal betale bompenger selv om brikke ikke er obligatorisk.

Må bobiler bruke brikke?

Bobiler som er registrert på en person og som bare brukes til private formål trenger ikke brikke, mens bobiler som også brukes i næringsvirksomhet må ha brikke. Bobiler som er leiet eller leaset og bare brukes privat må ha brikke fordi utleiefirmaet bruker bobilen i næringsvirksomhet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om avtalen din, ta kontakt via:

Chat: Fremtind Service (alle hverdager kl. 08:00–18:00)

Telefon: 22 98 40 00 (alle hverdager kl. 09:00–15:00)

Telefon fra utlandet: +47 22 98 40 00 (alle hverdager kl. 09:00–15:00)

Sist oppdatert: