Østfold

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

E18 Ørje øst8,0014,00
E18 RAMSTAD10,0018,00
E18 Elvestad vest8,0014,00
Fv128 Elvestad vest8,0014,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen