Bomringen i Bergen

Bomstasjoner og priser

 • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
 • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Sandviken30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Kalfaret30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Florida30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Nyebroen30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Gyldenpris30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Fyllingen30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Gravdal30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Straume30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Storetveitveien30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Fjøsangerveien30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Michael-Krohnsgt30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Damsgårdsveien30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Natlandsveien30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
Ringveg Vest Dolviken30,0070,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 14.30 - 16.29
56,00123,00
E39 Åsanevegen, mot sør30,0070,00
Fv267 Åsanemyrane, mot sør30,0070,00
Fv243 Telleviksveien, mot sør30,0070,00
E16 Arnavegen, mot nord-vest30,0070,00
Fv580 Grimesvingene, mot vest30,0070,00
Fv556 Straumevegen, mot nord30,0070,00
Rv580 Fritz-C-Riebers veg, mot nord30,0070,00
Fv582 Fanavegen, mot nord30,0070,00
Fv179 Steinsvikvegen, mot sør30,0070,00
Fv580 Flyplassvegen, mot øst30,0070,00
Fv172 Skagevegen, mot sør30,0070,00
Fv558 Lyderhornsveien, mot sør-øst30,0070,00
Rv555 Sotravegen, mot øst30,0070,00
Fv585 Småstrandgaten,mot vest30,0070,00
Fv555 Strandkaien, mot vest30,0070,00

Fritak*

 • Buss i konsesjonert rute
 • Utrykningskjøretøy
 • Forflytningshemmet - bilbasert
 • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen