Vegamot AS Avdeling: Fv17-Fv720

  Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

  Fv17 Dyrstad24,0048,00
  Fv17 Sprova39,0078,00
  Fv720 Malm46,0092,00

  Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy

  * Forutsatt AutoPASS-brikke

  Tilbake til listen