Hardangerbrua

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Rv.13 Hardangerbrua117,00350,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen