Hardangerbrua

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Rv.13 Hardangerbrua145,00450,00
Etterskudd 0%/20% rabatt
Forskudd (NOK): 0.0Forskudd (NOK):
116360

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen