Kråkerøyforbindelsen

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Værste brua30,0060,00
Kråkerøy brua30,0060,00
Rv. 110 Seut30,0060,00
Rv. 110 Fredrikstadbrua30,0060,00
Fv. 381 Veumveien30,0060,00
Fv. 109 Råbekken30,0060,00
Dikeveien30,0060,00
Evjebekkveien30,0060,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Forflytningshemmet - bilbasert
  • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen