Vossapakko

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Rv 13 Svelgane47,00168,00
E16 Bolstad47,00168,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen