E16 Kongsvingervegen

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

E16 Åsum33,0055,00
Fv. 175 Åsum17,0028,00
Fv. 250 Fulu17,0028,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen