Bomringen i Oslo/Bærum

Bomstasjoner og priser

 • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
 • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Rampe Lysaker til E 1818,0054,00
Strandveien18,0054,00
Bærumsveien18,0054,00
Griniveien18,0054,00
E18 Maritim50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
E18 Påkjøringsrampe50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Drammensveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Middelthunsgate50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Sørkedalsveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Slemdalsveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Store Ringvei50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Trondheimsveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Østre Aker vei50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Strømsveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Djupdalsveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Rv 190 Ulven50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Tvetenveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Lambertseterveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
E6 Europaveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Sandstuveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Ekebergveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Kongsveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
E18 Mosseveien50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
Karenslyst allè50,00166,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
60,00198,00
E 18 hovedløp18,0054,00
Pårampe Granfoss fra E1818,0054,00
Pårampe Granfoss fra Fornebu18,0054,00

Fritak*

 • Buss i konsesjonert rute
 • Utrykningskjøretøy
 • Forflytningshemmet - bilbasert
 • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen