Dersom du har henvendelser angående din avtale, faktura eller andre spørsmål om ditt kundeforhold, bes du kontakte utstederselskapet som du har avtale med.

Er du ikke sikker på hvilket selskap du har avtale med, kan du sjekke det på fakturaer som du har mottatt tidligere.

Her finner du kontaktinformasjon til bompengeselskapene