Ved spørsmål om

Faktura, bompasseringer, endring av kjøretøy eller om avtalen din: 

Ta kontakt med bompengeselskapet som du har avtale med.

Er du usikker på hvilket selskap du har avtale med, kan du sjekke på fakturaen du har mottatt. Du kan også sjekke hvilket bompengeselskap som har ansvaret for det bompengeanlegget som du har passert gjennom.

Direkte lenker til bompengeselskapenes kontaktsider