En avtale med AutoPASS-utsteder gir deg som bruker tilgang til rabattordningen, timesregel (kun én belastning innenfor en klokketime) og månedlig passeringstak. Betalingen for alle dine bompasseringer administreres av det selskapet som du har avtale med.

Dersom du velger ikke å inngå en AutoPASS-avtale, vil dine bompasseringer bli registrert av det bompengeselskapet som eier de bomstasjonene du passerer. Bompengeselskapet sender deg en faktura for dine passeringer, og har du kjørt gjennom bomstasjoner som eies av forskjellige bompengeselskaper, vil du motta én faktura fra hvert enkelt bompengeselskap.

Betaling med brikke

Med brukeravtale får du faktura tilsendt fra det utstederselskapet som du har inngått avtalen med. Bompasseringene registreres automatisk på avtalen din.

Dersom du lurer på noe om avtalen din, faktura eller andre spørsmål om ditt kundeforhold, kontakt det utstederselskapet som du har avtale med.

Fakturaløp for alle med eller uten brikke

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for passeringen. Hvis du ikke betaler innen fristen får du en purring/inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser. Unnlater du å betale innen fristen sendes fakturaen til inkasso.
Kontakt et bompengeselskap for å få informasjon om takster.

Betaling uten brikkeavtale

Betaling for bompasseringer er lovregulert gjennom betalingsforskriften. Kjører du uten brikkeavtale, tas det bilde av bilens registreringsnummer. Du får faktura i posten på ordinær passeringsavgift uten gebyr fra bompengeselskapet som eier den bomstasjonen som du har passert.

Sist oppdatert: