AutoPASS er det norske systemet for innkreving av bompenger på offentlig vei. Det eies av Statens vegvesen. Alle bomstasjoner i Norge på offentlig vei er automatiske. For effektiv bompengebetaling anbefaler vi at du skaffer deg brukeravtale og bombrikke.

Kontakt en AutoPASS-utsteder for å skaffe deg bombrikke og inngå brukeravtale

Utenlandske kjøretøy må registrere kjøretøyinformasjon for å få korrekt takst, se informasjon på Foreign Vehicles - AutoPASS Med brukeravtale kan du også betale med bombrikken på ferjer og broer i Danmark og Sverige, se EasyGo.

vegvesen.no kan du lese mer om vegprosjekter og om hva bompenger på offentlig vei går til. Kommuner kan, i tillegg, gi samtykke til innkreving av bompenger på privat vei, se mer informasjon i veglova § 56.