AutoPASS er det norske systemet for innkreving av bompenger. Det eies av Statens vegvesen. Alle bomstasjoner i Norge er automatiske, med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferjer. For effektiv bompengebetaling anbefaler vi at du skaffer deg AutoPASS-avtale og bombrikke.

Visitors' Payment tilbyr betaling via Euro Parking Collection for besøkende i Norge med utenlandskregistrerte biler uten bombrikke.

Kontakt et bompengeselskap for å skaffe deg AutoPASS-brikke og inngå avtale.

Med AutoPASS-avtale kan du også bruke brikken i Danmark og Sverige på ferjer og broer (EasyGo-samarbeidet).

På vegvesen.no kan du lese mer om vegprosjekter og om hva bompengene går til.