01.09.2021 Nedetid Min side Fremtind Service

Fra i dag 1. september kl. 12:00 til 6. september klokken 08:00 vil Min side for kunder som har avtale med Fremtind Service, eller trenger å tegne AutoPASS-avtale, være nede.

Det betyr at i denne perioden vil det ikke være mulig å logge seg inn på Min side og utføre endringer. Se mer informasjon på Fremtind Service sin nettside. 

03.08.2021 Kristiansand gjeninnfører bompengeinnkreving 1. september.

Fra oppstart 1.9 endres takstene og det innføres betaling for miljødifferensierte kjøretøy. Se mer informasjon på Ferde sine nettsider

28.06.2021 Bompengeinnkreving avsluttes i flere bomprosjekter

1.juli kl. 12:00 avsluttes bompengeinnkrevingen i seks bomprosjekter
Følgende bompengeprosjekter stopper innkreving 1. juli kl.12:00: E6/E18 Østfoldpakken, Fv. 25 Jørstad-Segalstad bru, Fv. 311 Presterødbakken, Fv. 34 Grime-Vesleelva, T-Forbindelsen og Finnfast. 

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

04.06.2021 Bomstasjonen på E134 Damåsen-Saggrenda flyttes

Innkreving i den nye bomstasjonen ved kommunegrensen Kongsberg/Notodden skal starte 18. juni 2021.
Se mer informasjon på nettsiden til Vegfinans

20.04.2021 Innkrevingsstopp i deler av Østfoldpakka

Bompengeinnkreving avvikles på de eldste bomstasjonene i Østfoldpakka
14. mai kl. 12:00 avsluttes bompengeinnkrevingen i bomstasjonene E6 Raukerud og fv. 311 Kambo.

14. juni kl.12:00 avsluttes innkreving på E18, strekningene Momarken – Krosby og Krosby – Knapstad. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

20.04.2021 Oppstart bompengeinnkreving Bø-Seljord

Bompengeinnkrevingen på rv. 36 Bø-Seljord starter 14. mai.
Bompengeinnkrevingen starter 14. mai kl. 10:00. Det kreves inn bompenger i begge retninger. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

19.02.2021 Bompengeinnkrevingen på Svinesund avsluttes

15. mars avsluttes bompengeinnkrevingen på Svinesund
Mandag 15. mars kl. 14.00 avsluttes innkreving av bompenger på brua mellom Norge og Sverige, 15 år etter oppstart. Det er fem år tidligere enn planlagt. Den offisielle markeringen skal etter planen foregå på grensen 15. mars. Se mer informasjon i pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

19.01.2021 Oppstart bompenger Ryfast

1.februar 2021 starter innkrevingen av bompenger for Ryfast. Det vil bli betaling i bomstasjonene Rv. 13 Hundvågtunnelen og Rv. 13 Ryfylketunnelen i begge retninger. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

13.01.2021 Bompengeinnkreving i Tresfjordbrua avsluttes

Innkreving av bompenger på E136 Tresfjordbrua avsluttes 15. januar kl. 12:00. Bompengeinnkrevingen stoppes tidligere enn planlagt som følge av statlig tilskudd. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside

13.01.2021 Innkrevingsstopp sideveg E6 Øyer-Tretten

18. januar avsluttes bompengeinnkreving på sideveg E6 Øyer-Tretten. Bompengeinnkrevingen stoppes tidligere enn planlagt som følge av statlig tilskudd. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.

11.01.2021 Bompengeinnkreving i Stordalstunnelen opphører

15. januar stopper innkreving av bompenger i E134 Stordalstunnelen. Bompengeinnkrevingen i Stordalstunnelen startet 1.11.2014 og var forventet nedbetalt i 2030. På grunn av tilskudd fra staten blir bompengeinnkrevingen avsluttet tidligere en forutsatt. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside

Sist oppdatert: