Med brukervtale og innstallert brikke i kjøretøyet får du rabatt i alle automatiske bomstasjoner i landet merket med AutoPASS.

Du må ta kontakt med  et utstederselskap for å få brikke og inngå brukeravtale. 

Hvilket utstederselskap skal jeg velge?

Du kan inngå avtale med et hvilket som helst godkjent utstederselskap som tilbyr brukeravtale og bombrikke. Avtalen gjelder i hele landet. 

Dersom du ikke har brikke

Bompengeselskapene vil kreve inn bompenger dersom du ikke har brikke. Spørsmål om takst- og rabattopplegget i det enkelte bompengeprosjekt håndteres fortsatt av bompengeselskapet, samt spørsmål om fakturering for passeringer som ikke er tilknyttet en brukeravtale.

Selskaper med tillatelse til å utstede brikker i AutoPASS Samvirke:

Sist oppdatert: