Gyldig AutoPASS-avtale og bruk av brikke i kjøretøyet gir rabatt i bomstasjonene merket med AutoPASS.

Kontakt et bompengeselskap for å skaffe deg AutoPASS-brikke og inngå avtale. AutoPASS-brikken kommer i posten. Her finner du også informasjon om brukeravtaler.

Hvilket bompengeselskap bør jeg velge?

Du kan inngå hovedavtale med hvilket som helst bompengeselskap som utsteder brikker. Avtalen gjelder i hele landet. For eksempel kan du velge det selskapet som administrerer bomstasjonene som du passerer oftest. Se kartet på hovedsiden. Du kan sjekke hvilke takster, rabatter og regler de ulike selskapene tilbyr. Les mer om takster og rabatter.