Gyldig AutoPASS-avtale og bruk av brikke i kjøretøyet gir rabatt i bomstasjonene merket med AutoPASS.

Kontakt et bompengeselskap for å skaffe deg AutoPASS-brikke og inngå avtale. AutoPASS-brikken kommer i posten.

Generelle betingelser for AutoPASS-avtale

Hvilket bompengeselskap bør jeg velge?

Du kan inngå hovedavtale med hvilket som helst bompengeselskap som utsteder brikker. For eksempel kan du velge det selskapet som administrerer bomstasjonene som du passerer oftest. Se kartet på hovedsiden. Du kan også sjekke hvilke takster, rabatter og regler de ulike selskapene tilbyr. Les mer om takster og rabatter.