Gyldig brukeravtale og bruk av brikke i kjøretøyet gir rabatt i bomstasjoner merket med AutoPASS.

Kontakt et utstederselskap for å skaffe deg brikke og inngå brukeravtale. 

Hvilket utstederselskap bør jeg velge?

Du kan inngå hovedavtale med et hvilket som helst godkjent utstederselskap som tilbyr brukeravtale og brikke. Avtalen gjelder i hele landet. 

Utstedere av brikke

Vi gjør oppmerksom på at fra 31.12.21 bortfaller bompengeselskapenes rett til å utstede brikker og å inngå avtaler om betaling av bompenger i AutoPASS Samvirke. Det arbeides nå med å skille ut denne virksomheten i egne selskaper for salg til aktører som kan godkjennes etter utstederforskriftens bestemmelser. Din avtale vil følge med i et slikt salg, slik at vi sikrer at du ikke mister din brikkeavtale ved inngangen til 2022.

De nye utstederne vil kunne tilby egne brukeravtaler og brikker. Som bruker står du da fritt til å velge den utsteder som du mener passer best med dine behov.

Bompengeselskapene vil fortsatt ha retten til innkreving av bompenger for finansiering av veiprosjekter. Spørsmål om takst- og rabattopplegget i det enkelte bompengeprosjekt håndteres fortsatt av bompengeselskapet, samt fakturering for passeringer som ikke er tilknyttet en avtale.

Ovennevnte endringer er et resultat av bompengereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2015.

Selskaper med tillatelse til å utstede brikker i AutoPASS Samvirke:

* Bompengeselskaper med tillatelse til å drive utstedervirksomhet fram til 31.12.21. Må forholde seg til fastsatte AutoPASS-betingelser ved avtaleinngåelse med kunder.