Med AutoPASS-avtale får du faktura tilsendt fra bompengeselskapet som du har inngått avtalen med. Bompasseringene registreres automatisk på avtalen din. 

Det finnes to måter å betale på: enten ved å betale inn et beløp på forskudd eller ved å betale tilsendt faktura på etterskudd. Noen bompengeselskap tilbyr begge betalingsmåter, mens andre tilbyr én av disse. Les mer om de ulike avtaletypene.

Dersom du har henvendelser angående din avtale, faktura eller andre spørsmål om ditt kundeforhold, bes du kontakte bompengeselskapet som du har avtale med.

Bedre oversikt med "Min side"

Du kan opprette en egen bruker på nettsiden til det bompengeselskapet som du har AutoPASS-avtale med. Da får du oversikt over passeringer og saldo, og mulighet for å endre adresse og legge inn nytt registreringsnummer hvis du bytter bil.