Veileder for bruk av Min side som PDF

OBS: Denne gjelder kun for den gamle løsningen som er planlagt lagd ned senest 1.1.2021. Kunder hos SkyttelPass og Fremtind Service har allerede fått egne løsninger, se Min side.

Sist oppdatert: