For å ta i bruk Min side må du ha en e-postadresse.

  • Norske privat- og bedriftskunder, samt kunder med D-nummer, velger «Logg inn»
  • De som ikke har elektronisk ID må ta i bruk «Jeg har ikke ID-porten bruker».
  • Språket kan endres nederst på nettsiden.

Forside innlogging

Etter du velger «Logg inn» vil følgende side komme opp.

Når man benytter elektronisk ID til innlogging, er det mulig å benytte seg av flere forskjellige ID-typer. For eksempel MINID, BANKID, BANKID PÅ MOBIL, m.fl.

Om du er ansatt i en bedrift og ønsker å administrere bedriftens AutoPASS-avtale logger du deg inn med din egen elektroniske ID. Etter du har logget inn vil du ha mulighet til å velge mellom bedriftsprofilen eller din personlige profil.

Dersom bedriften ikke kommer opp i listen, er du ikke registrert med avgiverrettigheter i Altinn.

Om du har problemer med innlogging kan du benytte deg av «Hjelp til innlogging» nederst på siden. Hvis siden «hjelp til innlogging» ikke løser problemet må man ta kontakt med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Elektronisk ID Norsk

Har du ikke elektronisk ID må du først registrere en bruker.

Du vil få tilsendt en e-post til den e-postadressen du registrerer inn, med en lenke som må bekreftes. Etter lenken er bekreftet må du logge inn på nytt.

Bruker uten elektronisk ID Norsk

 Etter innlogging må du fylle inn informasjon som eventuelt mangler. 

Om det ligger allerede eksisterende avtaler på e-postadressen du registrerte deg med vil disse komme opp etter du trykker på lagre.

Rediger profil etter forstegangs innlogging

Alternativ pålogging.

Ved senere innlogginger må du bruke tofaktor pålogging så fremt du ikke anskaffer deg elektronisk ID og bruker dette istedenfor. 

Telefonnummer autentisering

Etter innlogging vises denne siden. Om du er tildelt avgiverrettigheter for en eller flere bedrifter, vil disse listes opp på siden. Dersom bedriften ikke kommer opp i listen, er du ikke registrert med avgiverrettigheter i Altinn.

Velg «gå videre» på den avtalen du ønsker å administrere.

Avgivere Norsk

 

Første gang du logger inn vil du få spørsmål om du allerede har et kundeforhold med et bompengeselskap.

  • Har du en AutoPASS-avtale allerede, velger du «Ja, jeg har allerede en avtale».
  • Er dette en førstegangsregistrering av avtale, velger du «Nei, jeg vil opprette en ny avtale».

Knytting av avtale Norsk

Valgte du å opprette nytt kundeforhold, skal manglende informasjon fylles ut. Etter at skjema er lagret vil du få mulighet til å bestille AutoPASS-brikke.

Bli kunde Norsk

Legge til kjøretøy

Når du skal legge til kjøretøyet ditt må du først velge landskode, deretter legge inn registreringsnummeret. Etter registreringsnummer er registrert vil informasjon om kjøretøyet vises. For å få tilsendt brikke må man også akseptere avtalebetingelsene 

Legg til kjøretøy ny avtale

Om du valgte «Ja, jeg har allerede en avtale» og avtalen din ikke kommer opp på Min Side kan du søke opp tidligere avtaler med enten din e-postadresse eller ditt tidligere kundenummer og passord.

Du vil få en e-post sendt til den e-postadressen du legger inn, som må bekreftes.

Finn avtale e-postadresse lagt inn Norsk

Etter e-posten blir bekreftet og om det blir funnet avtaler registrert på e-postadressen du legger inn, vil disse bli knyttet opp til din bruker. Etter avtalene blir knyttet vil du ha tilgang til disse avtalene, samt ha mulighet til å gjøre endringer.

Avtaler forsøkt knyttet Norsk

Om du får opp «Feil Kontotype» indikerer dette at e-postadressen du har lagt inn også står registrert på en firmaavtale. Du kan ikke knytte en firmaavtale med en privat avtale. Om du ønsker å gjøre endringer på en firmaavtale må du bytte avgiver samt ha avgiverrettigheter i Altinn.

Meny på siden Norsk

Når du har knyttet avtale vil du ha mulighet til å gjøre flere endringer og hente ut informasjon. På venstre side kan du navigere deg fram til de forskjellige valgene.

Under saldo har du mulighet til å se hva slags avtale du har og med hvilket bomselskap.

  • I tillegg kan du se registreringsnummeret på kjøretøyet samt vise detaljer på avtalen.
  • Har du flere avtaler som du ønsker å knytte til din bruker kan du velge «Finn Avtale».
  • «Bli Kunde» lar deg opprette en ny avtale.
  • «Rediger profil» lar deg redigere profilen din.

Saldo og avtale oversikt Norsk

Vis detaljer

Under avtaledetaljer har du mulighet til å se detaljer om det registrerte kjøretøyet. Du kan også legge inn en valgfri fakturareferanse om du ønsker dette. Om du krysser av på «Huk av her dersom du ønsker detaljert faktura» vil du sammen med fremtidige fakturaer få en detaljert utskrift som viser dato, klokkeslett og bomstasjon det er passert hos.

Avtaledetaljer Norsk

Rediger profil

Redigering av profilen din lar deg endre e-post, telefonnummer og adresse. Du har ikke mulighet til å endre navn eller fødselsdato, har du f.eks. endret navn må du ta kontakt med ditt bomselskap. 

Redigering av profil Norsk

Fanen brikker & kjøretøy gir deg flere valg. Du vil kunne se de forskjellige brikkene og kjøretøyene som er registrert på avtalen, samt ha mulighet til å inngå tilleggsavtaler. Tilleggsavtale er en avtale man inngår i tillegg til sitt bomselskap. Med en tilleggsavtale vil du få egen faktura fra det selskapet du tegner tilleggsavtale med. I de flest tilfeller er det ikke nødvendig å tegne tilleggsavtale, men ved visse bomselskap må man ha tilleggsavtale for å få høyere rabatt. Du kan også ta ut en liste over alle kjøretøyene registrert på avtalen ved å trykke på «Eksporter til fil». Under «Brikker & kjøretøy» har du også mulighet til å legge til et kjøretøy til, flytte brikken over til en annen bil og fjern et kjøretøy fra avtalen.

Brikke og kjøretøy Norsk

Legg til kjøretøy

Velger du «Legg til Kjøretøy» har du mulighet til å registrere inn et nytt kjøretøy. Du må først velge landskode for kjøretøyet deretter legge inn registreringsnummer. Informasjon om kjøretøyet vil så komme opp. Neste steg er å velge om kjøretøyet skal ha egen faktura og avtale eller om den skal faktureres via din eksisterende avtale. Har du flere avtaler kan du velge hvilke av disse den nye brikken skal legges inn hos. Før du kan lagre må du godta de «Generelle og spesielle avtalebetingelsene».

Legg til kjøretøy Norsk

Flytt brikke til annet kjøretøy

Har du f.eks. kjøpt nytt kjøretøy og ønsker å bruke en allerede eksisterende brikke kan du gå inn på «Flytt brikke til annet kjøretøy». Først må du velge hvilken brikke du ønsker å flytte, deretter legger du inn registreringsnummeret på kjøretøyet du vil flytte brikken til. Informasjon om kjøretøyet vil komme opp, du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Et kjøretøybytte kan tilbakedateres maks tre dager.

Flytt brikke til annet kjøretøy Norsk

Fjern kjøretøy

Har du kvittet deg med et kjøretøy og brikken ikke skal flyttes til et nytt kjøretøy med en gang kan du velge «Fjern Kjøretøy». Etter du har valgt kjøretøyet som skal fjernes har du to valg, du kan enten velge «Gjør opp brikken» da vil du få tilbake depositumet, velger du «Gjenbruk brikken» settes den på vent og kan registreres inn på et annet kjøretøy ved en senere anledning.

Fjern Kjøretøy Norsk

Under fanen «Fakturaer» kan du se dine forskjellige fakturaer. Om du kun vil få opp fakturaer i en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp). Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen. Går du på «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format. Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».  Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det vil være mulig å se passeringer.

Fakturaer Norsk

Gå til passeringer

Passeringer spesifikt fakturanummer Norsk

Passeringer en periode

Om du kun ønsker passeringer i en spesifikk tidsperiode kan du velge dette under fanen passeringer. Passeringer kan kun hentes ut per måned, ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller eventuelt ta kontakt med ditt bomselskap. 

Passeringer på dato periode ikke faktura Norsk

Under fanen «Kundeservice» har du mulighet til å se på «Ofte stilte spørsmål» hvor du ofte kan finne svar på det du lurer på. Skulle du trenge å komme i kontakt med ditt bomselskap kan du velge ditt bomselskap fra nedtrekksmenyen på høyre side. Du vil få opp telefonnummer, nettside og adresse på det bomselskapet du velger. 

Ofte stilte Spørsmål og Kontaktinfo til Bomselskap

Kontakt oss

Når du velger «Kontakt oss» har du mulighet til å opprette en sak og komme i kontakt med ditt bomselskap. Det er også mulig å legge til vedlegg som kan sende sammen med din sak. 

Kontakt bomselskap Norsk