Med Bompengereformen ble det i Meld. St. 25 (2014-2015) tydeliggjort at utstederrollen skal rendyrkes gjennom å skille den ut fra bompengeselskapene for å etablere uavhengige utstedere.

Hensikten med den nye ordningen er å unngå kryss-subsidiering og legge til rette for økt effektivitet, brukervennlighet og tjenesteutvikling i bompengesektoren.

Utstederforskriften legger opp til at enhver aktør som oppfyller gitte krav til godkjenning vil kunne å drive utstedervirksomhet mot norske bompenge- og ferjeselskaper. Utstederforskriften ble vedtatt 14. desember 2018 med ikrafttredelse 1. januar 2019. Se Utstederforskriften (Lovdata)

Bompengesektoren i Norge krevde inn omlag 11 milliarder kroner i 2018 gjennom 62 bompengeprosjekter. Passeringsinntektene stammer fra omlag 657 millioner passeringer, hvorav ca. 80 prosent var avtalepasseringer med bombrikke. Avtale med en AutoPASS-utsteder gir brukeren fordeler som rabatterte passeringstakster, timesregler, månedstak og samlet fakturering.

Utstedergodtgjørelsen fastsettes av Samferdselsdepartementet og er satt til 1,75% av passeringstaksten.

07.05.2019: Det er ikke nødvendig med konsesjon som finansieringsforetak for å drive utstedervirksomhet i AutoPASS Samvirke. Det ble sammen med utstederforskriften vedtatt en endring i finansforetaksforskriften som gir et unntak fra slik konsesjon for utstedervirksomhet i AutoPASS Samvirke. Denne endringen vil være tilgjengelig på lovdata i løpet av kort tid.

   

Last ned

April 2019: Det pågår for tiden et arbeid med å endre rammer og dokumentasjonskrav i områdeerklæringen og søknadsskjema som er publisert på denne siden. Vegdirektoratet ber derfor potensielle søkere, som trenger ytterligere informasjon og avklaringer i forkant av en eventuell søknad, om å ta kontakt via epost bribye@vegvesen.no

Desember 2018: Relevant informasjon for selskaper som ønsker å operere som AutoPASS-utsteder. Forskriften ble vedtatt 14. desember 2018 med ikrafttredelse 1. januar 2019. Se Utstederforskriften (Lovdata)

29.06.2018Informasjon til markedet om bompengereformen (PDF)