En klage må sendes skriftlig til bompengeselskapet. Dersom du ikke får medhold i klagen din, men fortsatt ønsker å opprettholde klagen, er neste klageinstans Statens vegvesen.

Bompengeselskapet skal sende klagen, med sin innstilling, til regionvegkontoret i Statens vegvesen.