Det er om lag 230 bomstasjoner i Norge der du kan betale med AutoPASS-brikke. Alle disse bomstasjonene er merket med "AutoPASS".

Den eneste manuelle bomstasjonen i Norge der du ikke kan bruke AutoPASS-brikken ved passering er Atlanterhavstunnelen. Her må du stoppe og betale før du kjører igjennom.

Ved passering i automatiske bomstasjoner uten brikke blir det tatt bilde av bilskiltet. Registreringsnummeret på bilskiltet blir kontrollert i motorvognregisteret til Statens vegvesen. Bileier får tilsendt faktura som inneholder opplysning om passering, kjøretøy og skyldig beløp. Faktura sendes pr. post og uten ekstra gebyr. Det gjelder både norske og utenlandske kjøretøy.

Automatiske bomstasjoner er merket med symbolet:

Vegvisningsskilt 792.30 Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse
Vedlegg:

Når du kjører gjennom et AutoPASS-anlegg, får du enten grønt, hvitt eller ingen lyssignal.

  • Grønt signal: Betyr at brikken er registrert og at avtalen er belastet.
  • Hvitt signal: Betyr at brikken er registrert og avtalen belastet, men at det nå er på tide å betale. Ved etterskuddsavtale er faktura sendt. Ved forskuddsavtale er saldo på avtalen din lav.
  • Gult/ingen signal: Du får gult lyssignal eller ingen lyssignal om du passerer uten brikke eller om brikken ikke registreres ved passering. Det kan være at avtalen din er sperret eller at det er feil ved brikken eller bompengeanlegget, og da bør du kontakte bompengeselskapet. Når du får ingen lyssignal blir det tatt bilde av kjøretøyets registreringsnummer.
  • Videokamera: I noen bompengeanlegg lyser et videokamera dersom du ikke har brikke eller om du befinner deg utenfor kjørefeltet. Bilen din er registrert og regning sendes. Ta kontakt med bompengeselskapet som du har avtale med dersom du har spørsmål om dette.