Bruk av bompenger for å finansiere vegbygging har lang tradisjon i Norge. AutoPASS er det norske systemet for å kreve inn bompenger. Det eies av Statens vegvesen.

De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske. Du kjører rett igjennom uten å stoppe. Med en gyldig AutoPASS-avtale får du rabatt i de fleste bompengeanlegg.

Hovedformålet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på veg. I tillegg er det åpnet for å bruke inntekten til andre formål, som å styrke kollektivtransport i byområder.

I 2017 var det 63 ulike bompengeprosjekter som krevde inn bompenger fra 237 bomstasjoner fordelt på omlag 480 innkrevingsfelt.

Alle bompengeanlegg i Norge har et bompengeselskap som er ansvarlig for finansieringen av vegprosjektet. Retten til å kreve inn bompenger er gitt ved inngåelse av en bompengeavtale mellom bompengeselskapet og Samferdselsdepartementet.

Statens vegvesen er den utøvende myndighet på vegne av staten og Stortinget. Bompengeinnkrevingen reguleres og forvaltes via et avtaleverk mellom Statens vegvesen, bompengeselskap, driftsoperatør og kunde.

Statens vegvesen eier AutoPASS-systemet, dvs. den tekniske spesifikasjonen, brikkene og alt utstyret i bompengeanleggene.