AutoPASS-brikken kan brukes i alle automatiske bomstasjoner i Norge. Den kan også brukes i Danmark og Sverige på ferjer og broer (EasyGo-samarbeidet).

AutoPASS-brikken er knyttet til registreringsnummeret på bilen din. Når du bestiller brikke inngår du samtidig avtale med et bompengeselskap. Depositum for brikken er 200 kroner. Brikken mottar du i posten. Den skal festes på innsiden av frontruten.

Privat avtale: Du kan ha to brikker tilknyttet én AutoPASS-avtale, men hver brikke knyttes til kun ett registreringsnummer. M.a.o. du må ha en unik brikke til hver bil og en felles avtale. Har du flere enn to biler, må du ha egne avtaler for disse.

Firmaavtale: En firmaavtale gjør det mulig å knytte flere kjøretøy til en avtale, imidlertid må det være en unik brikke i hvert kjøretøy. En slik firmaavtale gis til næringslivs- og kollektivtransportselskaper, og knyttes til organisasjonsnummer.

Hvis du vil si opp avtalen din, bør du returnere brikken og få tilbake depositumet. Vi oppfordrer alle om at ubrukte brikker returneres til bompengeselskapet.

Dersom du har spørsmål om brikken din, kan du kontakte det bompengeselskapet som du har avtale med.

Husk å melde fra til det bompengeselskapet som du har tegnet avtale med 

 • når du endrer adresse
  • Det gjør du via Min side, eller ved å kontakte det selskapet som du har AutoPASS-avtale med.
 • når du bytter bil
  • Husk å fjerne kjøretøyet fra din AutoPASS-avtale umiddelbart ved salg. Det gjør du via Min side, eller ved å kontakte det selskapet som du har AutoPASS-avtale med. Fjern også brikken fra kjøretøyet.

  • Skal brikken og AutoPASS-avtalen benyttes for nytt kjøretøy må du melde det inn via Min side, eller ved å kontakte det selskapet som du har AutoPASS-avtale med. 

  • Vi anbefaler deg å ha en avtale med ny eier om hvem som skal betale for eventuelle bompasseringer på salgsdagen, slik at det enkelt kan gjøres opp dere imellom dersom faktura for passeringer etter salgstidspunkt skulle bli sendt til tidligere eier.

Gamle AutoPASS-brikker

Brikkene er fra to forskjellig produsenter, men virker på samme måte. Disse brikkene leveres fortsatt inntil lageret hos de enkelte bompengeselskapene er tomt.

Nye AutoPASS brikker

Brikkene er fra to forskjellige produsenter (Norbit og Kapsch). De er noe ulike de gamle brikkene i størrelse og design, men virker på samme måte. Bompengeselskapene sørger for å sende ut nye brikker når de gamle skal skiftes ut.

Vedlagte brosjyrer viser hvordan du skal montere henholdsvis gammel og ny type AutoPASS-brikke i bilen.

Gamle og nye AutoPASS-brikker
Vedlegg

Brikken skal monteres på innsiden av frontruten ved hjelp av et feste som følger med den nye brikken. Dersom du trenger nytt brikkefeste kan du kontakte ditt bompengeselskap.

 • Gammel type AutoPASS-brikke leveres med en plastfot som festes til brikken.
 • Ny type AutoPASS-brikke leveres alltid med et feste som består av en kraftig borrelås.

Ved overgang fra gammel til ny type brikke, bestemmer du selv om du vil prøve å fjerne det gamle festet.

Fjerning av gammelt brikkefeste

Det gamle festet sitter som regel veldig godt. Tålmodighet og god tid er nødvendig. Det enkleste er å la det gamle festet bli sittende igjen på ruten. Bruk aldri skrutrekker eller andre metallgjenstander for å få løs festet. Ruten kan ta skade.

Prøv følgende

Festet mot ruten må mykes opp/fuktes for at det skal løsne lettere. Vanlig oppvasksåpe eller et limoppløsnings-middel kan prøves. Limoppløsnings-middel finnes på sprayflaske.

Påfør middelet/såpen på ruten i overkant av festet, slik at det renner ned på limputen på baksiden av festet. Gjenta dette flere ganger. Dekk gjerne dashbordet med en fille eller et håndkle for å beskytte mot søl. La middelet virke i 5-10 minutter før du prøver å dra festet løs med fingrene, en plastsparkel eller annet av plast som ikke kan skade ruten. Løsner det ikke, må du prøve med mer middel/såpe og vente litt. Etter hvert vil festet løsne i den ene kanten og du kan til slutt dra det løs.

Det er kun lov å flytte brikken dersom du bytter bil. Brikken er koblet til registreringsnummeret på bilen.

Hvis du bytter bil, må du melde fra til ditt bompengeselskap slik at avtalen blir knyttet opp til din nye bil. Du kan ellers risikere å få regning for passeringer den nye bileieren har gjort.

Retur av AutoPASS-brikke ved oppsigelse av avtale

Hvis du sier opp avtalen din, kan du returnere brikken til det bompengeselskapet som du har avtale med, eller i noen tilfeller til et distribusjonssted som bompengeselskapet har avtale med.

Kontakt bompengeselskapet ditt for mer informasjon. Brikkedepositumet (kr 200) og eventuelt restbeløp fra forhåndsbetaling blir betalt tilbake til din bankkonto.

Hvis du velger å kaste brikken, skal den håndteres som miljøavfall og leveres til et returpunkt for elektronisk og elektrisk avfall. 

Retur av AutoPASS-brikke ved utskifting

Etter 5-7 års brukstid vil AutoPASS-brikken bli skiftet ut fordi batteriene etter hvert vil slutte å virke. Bompengeselskapet ditt vil sende deg ny brikke og nødvendig informasjon om hva du skal gjøre når du skifter brikke.

De to leverandørene av nye brikker har litt forskjellig pakning for retur av din gamle brikke. Vedlagt finner du kopi av retur-instruksjonen som fulgte med din nye brikke.

Velger du å ikke benytte den vedlagte returemballasjen, skal brikken håndteres som miljøavfall og leveres til et returpunkt for elektronisk og elektrisk avfall. 

Vedlegg