Hvis du vil si opp avtalen din, bør du returnere brikken og få tilbake depositumet. Vi oppfordrer alle om at ubrukte brikker returneres til det selskapet som du har brikkeavtale med.

Dersom du har spørsmål om brikken din, kan du kontakte det utstederselskapet som du har avtale med.

Husk å melde fra til det utstederselskapet som du har tegnet avtale med 

  • når du endrer adresse
  • når du bytter bil

Husk å fjerne kjøretøyet fra din brukeravtale umiddelbart ved salg. Kontakt det selskapet du har avtale med om hvordan du enklest kan gjøre dette. Det gjelder også om du ønsker å videreføre avtalen på nytt kjøretøy. Vi anbefaler deg å ha en avtale med ny eier om hvem som skal betale for eventuelle bompasseringer på salgsdagen, slik at det enkelt kan gjøres opp dere imellom dersom faktura for passeringer etter salgstidspunkt skulle bli sendt til tidligere eier.

Gamle AutoPASS-brikker

Brikkene er fra to forskjellig produsenter, men virker på samme måte. Disse brikkene leveres fortsatt inntil lageret hos de enkelte bompengeselskapene er tomt.

Nye AutoPASS brikker

Brikkene er fra to forskjellige produsenter (Norbit og Kapsch). De er noe ulike de gamle brikkene i størrelse og design, men virker på samme måte. Bompengeselskapene sørger for å sende ut nye brikker når de gamle skal skiftes ut.

Vedlagte brosjyrer viser hvordan du skal montere henholdsvis gammel og ny type AutoPASS-brikke i bilen.

Gamle og nye AutoPASS-brikker
Vedlegg

Brikken skal monteres på innsiden av frontruten ved hjelp av et feste som følger med den nye brikken. Dersom du trenger nytt brikkefeste, kan du kontakte ditt utstederselskap.

Fjerning av gammelt brikkefeste

Det gamle festet sitter som regel veldig godt. Tålmodighet og god tid er nødvendig. Det enkleste er å la det gamle festet bli sittende igjen på ruten. Bruk aldri skrutrekker eller andre metallgjenstander for å få løs festet. Ruten kan ta skade.

Prøv følgende

Festet mot ruten må mykes opp/fuktes for at det skal løsne lettere. Vanlig oppvasksåpe eller et limoppløsnings-middel kan prøves. Limoppløsnings-middel finnes på sprayflaske.

Påfør middelet/såpen på ruten i overkant av festet, slik at det renner ned på limputen på baksiden av festet. Gjenta dette flere ganger. Dekk gjerne dashbordet med en fille eller et håndkle for å beskytte mot søl. La middelet virke i 5-10 minutter før du prøver å dra festet løs med fingrene, en plastsparkel eller annet av plast som ikke kan skade ruten. Løsner det ikke, må du prøve med mer middel/såpe og vente litt. Etter hvert vil festet løsne i den ene kanten og du kan til slutt dra det løs.

Det er kun lov å flytte brikken dersom du bytter bil. Brikken er koblet til registreringsnummeret på bilen.

Hvis du bytter bil, må du melde fra til ditt utstederselskap slik at at avtalen blir knyttet opp til din nye bil. Du kan ellers risikere å få regning for passeringer den nye bileieren har gjort.

Retur av brikke ved oppsigelse av avtale

Hvis du sier opp avtalen din, kontakt utstederselskapet ditt for mer informasjon.

Hvis du velger å kaste brikken, skal den håndteres som miljøavfall og leveres til et returpunkt for elektronisk og elektrisk avfall. 

Vedlegg