1. Numer urządzenia pokładowego

2. Dane pojazdu

3. Właściciel umowy

4. Pokwitowanie SMS-em.

5. Potwierdzenie

WAŻNE:

Przypominamy, że na niektórych drogach płatnych opłaty drogowe pobierane w systemie AutoPASS będą uzależnione od norm emisji spalin spełnionych przez prowadzony pojazd. W odniesieniu do pojazdów zagranicznych, dane te muszą zostać zarejestrowane na stronie internetowej http://www.autopass.no/ed, aby wysokość pobieranej opłaty drogowej była prawidłowa. Rejestracji należy dokonać przy pierwszej sposobności, a przy tym nie później niż w dniu pierwszego przejazdu przez punkt poboru opłat, którego dotyczą wprowadzane zmiany.