1. Lusto (informacijos kaupiklio) numeris

2. Informacija apie automobilį

3. Sutarties savininkas

4. Kvitas SMS žinute.

5. Patvirtinimas

Svarbu

Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose mokamuose keliuose „AutoPASS“ rinkliavos mokestis bus nustatomas pagal transporto priemonės emisijos standartus. Kad būtų tinkamai nustatytas rinkliavos mokestis užsienio transporto priemonėms, šiuos duomenis reikia užregistruoti adresu http://www.autopass.no/ed. Būtina užregistruoti pasitaikius pirmai galimybei, bet ne vėliau kaip tą dieną, kai bus pirmą kartą važiuojama pro įsigaliojusių mokesčių stotis.