1. Číslo palubní jednotky

2. Informace o autu

3. Majitel smlouvy

4. Stvrzenku poslat jako SMS-zprávu.

5. Potvrzení

Důležité:

Upozorňujeme, že na některých zpoplatněných silnicích bude mýtné AutoPASS určováno na základě emisní normy vozidla. V případě zahraničních vozidel je třeba tyto údaje zaregistrovat na stránce http://www.autopass.no/ed, aby mohlo být vypočítáno správné mýtné. Registraci je vhodné provést při první příležitosti, nejpozději však v den prvního průjezdu příslušnými mýtnými stanicemi.