1. Номер на устойството

2. Информация за автомобила

3. Титуляр на договора

4. Квитанция по SMS.

5. Потвърждение

Важно:

Моля, имайте предвид, че за някои пътища, за които са дължими такси за изминат участък, таксата AutoPASS се определя според стандартите за изгорели газове, които превозното средство покрива. За чуждестранни превозни средства, тези данни трябва да се регистрират на http://www.autopass.no/ed, за да може пътната такса да се изчисли съвсем точно. Регистрацията трябва да се извърши при първа възможност или най-късно в деня на първото преминаване през пункт за плащане за съответния участък.