Alle norske og utenlandske motorvogner med tillatt totalvekt over 3,5 tonn registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte benyttes i næringsvirksomhet, skal ved all kjøring på offentlig veg være utstyrt med gyldig bombrikke knyttet til gyldig avtale for betaling av bompenger i Norge.

 • Bombrikken må være knyttet til kjøretøyets registreringsnummer gjennom avtale, og må monteres i kjøretøyet i henhold til monteringsinstruksen.
 • Eier av kjøretøy, fører eller leasing-taker er ansvarlig for å tegne avtale og montere bombrikke.
 • Brudd på påbudet vil medføre gebyr på 8 000 NOK. Les mer om kontroll og gebyr.
 • Følgende brikker er gyldige i Norge: AutoPASS, BroBizz fra Øresund og Storebælt og AutoBizz fra Scandlines.
Les også

Motta brikke i posten

Du kan motta AutoPASS-brikke i posten ved å inngå avtale på internett. Det tar omtrent en uke fra du inngår avtale til du mottar brikken i posten. Post til utlandet kan ta noen dager ekstra.

Motta brikke på grensen

Du kan også motta AutoPASS-brikke på tollstasjoner langs grensen og på grensekryssende ferjer. Brikken er ikke gyldig før du har inngått avtale, og du må inngå avtale før du kjører i Norge (men etter at du har mottatt brikke).

Vedlegg
Les også

Både Fjellinjens kundeservice og Statens vegvesen kan svare på spørsmål om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy.

Kontakt Fjellinjen:

 • Telefon fra Norge: 02050
 • Telefon fra utlandet: +47 21 03 17 64
 • Åpningstider: mandag-fredag 09.00–15.00
 • Fjellinjen Chat: mandag-fredag 08.00–20.00

Kontakt Statens vegvesen:

 • E-post: ap@vegvesen.no
 • Telefon: 02012
 • Telefon fra utlandet: + 47 91 50 2012 (fra utlandet)
 • Åpningstider: mandag–fredag kl. 08.00–15.30

For informasjon om din avtale, kontakt ditt bompengeselskap