Politi, Tollvesen og Statens vegvesen har kontrollmyndighet og vil kontrollere brikke langs vegen.

Hva kontrolleres?

  • Gyldig type brikke skal være plassert i frontruten i henhold til veiledning
  • Bilen skal ha en gyldig brikke for tung bil
  • Bilen skal ha gyldig brikke med brikkenummer som er registret på den samme bilens skilt/ registreringsnummer

Hvordan kontrolleres dette?

Statens vegvesen vil målrette kontroll av obligatorisk brikke mot tunge kjøretøy og kjøretøy i næring. Kontrollen kan skje på følgende måter:

  • Tilfeldig kontroll eller som del av annen ordinær trafikkontroll. I andre kontroller innebærer dette en visuell kontroll av brikke.
  • Målrettet kontroll: Dette innebærer at kontroll av obligatorisk brikke gjøres med bruk av mobilt automatisk skiltgjenkjenningsutstyr (ANPR) langs veg. Kontroller gjøres ved oppslag i bomselskapenes statusliste over gyldige brikker for tunge kjøretøy. Registreringer (lesing av kjennemerker) for lette kjøretøy slettes umiddelbart.

Brudd på forskriften vil medføre gebyr på 8 000 NOK. Ved gjentakelse innen to år blir gebyret på kr 16 000. Gebyr må betales innen tre uker selv om du klager, ellers forhøyes gebyret med 50 prosent til 12 000 kr eller 24 000 kr. 

Du kan klage på gebyret innen tre uker

Bruk hjelpeskjema for klage eller send klagen i epost eller i brev. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen. Du må legge ved relevant dokumentasjon for begrunnelsen for klagen. Logg inn på «MinSide» eller kontakt ditt bompengeselskap for å skaffe den nødvendige dokumentasjonen. Her er eksempel på relevant dokumentasjon (skjermdump) som du kan få fra bompengeselskapet.

Send klagen til den kontrolletaten som har ilagt gebyret. Klager til:

Eventuell søknad om betalingsutsettelse eller oppdeling av betalingen skal sendes til Statens innkrevingssentral.