Hvor mye koster brikken?

AutoPASS brikke er gratis. Du betaler kun et depositum på kr 200 som kreves inn på første faktura og som du kan få tilbake hvis du selger bilen og returnerer brikken til bompengeselskapet. Brikken gir 10 %  rabatt i de fleste bomstasjoner.


Får jeg rabatt når jeg har avtale?

Alle gyldige brikker får automatisk brikkerabatt i de fleste bompengeanlegg i Norge. Det er vanligvis 10 % rabatt per passering, og noen steder er det timesregel og månedstak for hvor mange passeringer som belastes. Hos noen bompengeselskap kan du inngå avtale om høyere rabatt mot forskuddsbetaling. Se rabattordninger hos de ulike bompengeselskapene.


Hvor ofte vil jeg få faktura?

Det avhenger av hvilket bompengeselskap du har avtale med og om du har avtalt forskuddsbetaling eller etterskuddsbetaling for bombrikken. Sjekk nettsiden til ditt bompengeselskap for mer informasjon.


Hvor kan jeg klage på faktura?

Du må kontakte det bompengeselskapet du har mottatt faktura fra. Du bør logge deg inn på «MinSide» på nettsiden hos bompengeselskapet og se tid, sted og pris for alle passeringer som står på fakturaen før du klager.


Hva skjer hvis jeg ikke betaler bompengene?

Brikker med etterskuddsavtale sperres når fakturakrav sendes til inkasso eller kredittgrensen er overskredet. Brikker med forskuddsavtale sperres når forskuddet er brukt opp. Når brikken er sperret står den ikke på statuslisten for gyldige brikker. Ved kontroll vil du ikke være registrert med gyldig avtale, og du vil få gebyr.


Jeg kjørte uten bombrikke i bomstasjon, får jeg gebyr?

Nei, du får ikke gebyr hvis du ikke ble stoppet i kontroll. 


Kontaktinformasjon

Telefon: 22 98 40 00 (alle hverdager kl. 09:00–15:00)

Telefon fra utlandet: +47 22 98 40 00 (alle hverdager kl. 09:00–15:00)

www.fjellinjen.no/chat (alle hverdager kl. 08:00–20:00)

For informasjon om din avtale, kontakt ditt bompengeselskap